המועצה המקומית כפר תבור הוציאה צווי הריסה כנגד גדרות וסככות שהוקמו בשטחים בייעוד חקלאי בתחום השיפוט של המועצה, בסמוך לקיבוץ עין דור.
1 צפייה בגלריה
הגדרות והסככות שהוצאו להן צווי הריסה
הגדרות והסככות שהוצאו להן צווי הריסה
הגדרות והסככות שהוצאו להן צווי הריסה
(צילום: מועצה מקומית כפר תבור)
קראו גם:
מדובר על שטחים כאמור בייעוד חקלאי בגודל של כ־50 דונם, שנרכשו לאחרונה מחקלאים מקומיים ופוצלו, לטענת המועצה המקומית, לכ־40 יחידות קטנות. לטענת המועצה כאשר הרוכשים החלו להקים בשטח מבנים ארעיים וגדרות בניגוד לתקנות התכנון והבנייה, לכאורה, המועצה המקומית בשיתוף גורמי אכיפה של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה ביצעו מבצע אכיפה נרחב, כשבסופו הוצאו צווי הריסה רבים.
כמו כן רתמה המועצה המקומית גורמים בכירים לטובת שמירה על כך שהשימוש בקרקע יהיה למטרות חקלאיות בלבד כגון השומר החדש, יחידת האכיפה של משרד האוצר וגורמים במשרד החקלאות.
"השטחים נרכשו לאחרונה על ידי קבוצה מאחד הכפרים בסביבה. הם התחילו לעשות כל מיני פעולות של גידור בניגוד לתקנות והקמת סככות ועלה חשש שהם ינסו להקים שם מבני מגורים ולקבוע עובדות בשטח", הסבר ראש המועצה המקומית כפר תבור עודד הלפרין, "ערכנו סיור ורתמנו את כל גופי האכיפה כולל יחידת האכיפה של משרד האוצר ואת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה וכן גופים ממשרד החקלאות והוצאו בסופו של דבר צווי הריסה למבנים ולגדרות שהוקמו בניגוד לתקנון".