משה בוגי יעלון
שטרות כסף
האם נחצה גבול? המכתב נגד מעשי החבר הופץ בתאי הדואר של החברים |
גם טעים וגם תומך במערכת החיסונית
דניאלי-ילין. "בכל ימיה של התנועה הקיבוצית לא פעלנו רק עבור עצמנו. להפך, טובת המדינה, עתידה וצביונה היו תמיד נר לרגלינו. בשנים האחרונות אנו חוזרים אל מרכז העשייה והתרומה לחברה, וזו העת לשוב ולתרום גם להחזרת המערכת הפוליטית לשפיות"