"אספת הורים": השאלות למדור הגיעו מהורים בכל רחבי הארץ.
הורדת ציון על התנהגות
ש' מהצפון: בתי לומדת אנגלית בתיכון. התברר לה כי הציון שלה באנגלית ירד עקב הפרעות התנהגות. האם מותר למורה להוריד ציון במקצוע עקב בעית התנהגות?
ת. לא! במקרים חוזרים של הפרעות התנהגות, ניתן להוריד ציון בהתנהגות, אך לא במקצוע עצמו. ממליצה לפנות למורה לאנגלית ולשוחח אתה, ואם שיחה זו לא תעזור, לפנות למנהל בית הספר ולהודיע לו שהמורה פועלת בניגוד לחוזר מנכ"ל.
צילום: shutterstockצילום: shutterstock
צילום: shutterstock
(צילום: shutterstock)
משחררים את הילדים מוקדם
ח' מהמרכז: בתי לומדת בבית ספר יסודי. בבית הספר של בתי לפחות פעמיים בשבוע משחררים את הילדים בשעה האחרונה. האם זה חוקי? מהן שעות הלימודים אותן צריך ללמוד בבית ספר יסודי?
ת: כעקרון בית הספר מחויב ללמד לפי השעות שנקבעו במערכת וישנו מינימום שעות שמחייב משרד החינוך. אורכו של שיעור ינוע בין 45 ל-50 דקות, ולפחות שניים מתוך ארבעת השיעורים הראשונים יהיו בני 50 דקות. יום לימודים בן 4 שעות יתחיל בשעה 8:00 ולא יסתיים לפני השעה 11:50., כל שינוי באורך שעת הלימודים ובמועד ההפסקות טעון אישור של מנהל המחוז. כדאי לפנות בתלונה למנהל/ת בית הספר באמצעות ועד ההורים הכיתתי או המוסדי. במידה ולא יעזור יש לפנות למפקחת בית הספר או להנהלת המחוז.
תשלומי הורים עבור מתנות למורים ומנהלים
ר' מהמרכז: ועד בית הספר מעונין לגבות תשלום מרוכז מכל ההורים בבית הספר עבור מתנות למורים ומנהלים. האם מותר להם?
ת: אסור לבקש או לגבות מהורים כל סכום כסף שהוא עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת לימודים. במידה וועד הורים מחליט לעשות כך, הדבר ייעשה אך ורק ביוזמת ההורים. כלומר, עבור שי סמלי, ניתן לגבות סכום סמלי מההורים, וכל עוד שזה נעשה ביוזמת ועד ההורים, ועל ידם.
בטיחות בהסעות לבית הספר
נ' מהמרכז: אני אמא לילד בחטיבת ביניים. לאחרונה שמתי לב שהסעות הילדים מגיעים לבית הספר, והאוטובוסים מורידים את הילדים קרוב לבית הספר, אבל פעמים רבות הילדים יורדים בכביש או מול בית הספר ונאלצים לחצות כביש סואן לבדם. מי אחראי להסעות? ומה ניתן לעשות כדי למנוע את הבעיה הבטיחותית?
ת: הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך ומהם. רשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר, תקבע את תחנות האיסוף וההורדה. מומלץ כי תחנות אלה תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו. כאמור, המצב שאת מתארת אינו תקין. מציעה שתדברי עם מנהל בית הספר וכן עם האחראי על ההסעות ברשות המקומית.
מעבר לבית ספר אחר עקב מעבר דירה
י' מהמרכז: בקרוב אנו עומדים לעבור דירה. מה הפרוצדורה לרישום ילדינו בבי"ס בעיר אחרת?
ת. על הוריו של תלמיד העובר מרשות חינוך אחת לרשות חינוך אחרת עקב מעבר דירה לגשת למחלקת החינוך של הרשות הקולטת ולהציג את המסמכים האלה: תעודת זהות של ההורה, כולל ספח לתעודת הזהות שבו מצוינים שם הילד, מספר הזהות שלו והכתובת החדשה. בנוסף, תעודת הסיום של השנה הקודמת או של השליש הקודם (האחרונה מבין השתיים).
* הורים, יש לכם שאלות? ארגון הלה, טל' 03-6815315 או באתר הארגון.