מועצת התנועה הקיבוצית התכנסה לישיבה שנייה לשנת 2022 בהשתתפות 201 צירים וכ-230 איש בסך הכל. בישיבה אישרה מועצת התנועה הקיבוצית ברוב גדול את המלצת התנועה לתיקון תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות.
2 צפייה בגלריה
האם הקיבוצים יעלו את פנסיית המינימום לפי המלצת המועצה?
האם הקיבוצים יעלו את פנסיית המינימום לפי המלצת המועצה?
האם יחול שינוי בפנסיה בקיבוצים?
(צילום: איתי רודן)
בנוסף, אישרה המועצה גם את המלצת ועדת גיוס הרחבה לבחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה ואת בחירת חברים לחבצלת החדשה. עם זאת, שינויי הסעיפים בתקנון התנועה יידונו באסיפה נדחית, מכיוון שמספר הקיבוצים שהשתתפו בישיבה היה נמוך מהדרוש.
בתפקיד יו"ר הישיבה שימשה הפעם סול לביא בן שימול (אלמוג) שהסבירה בתחילתה כי אם לא ישתתפו במועצה 171 קיבוצים, סעיף שינוי התקנון לא יידון.
הדו"ח הקבוע "ממועצה למועצה" עסק בנושאים רבים ומגוונים אך התרכז בשניים מרכזיים:
המשנה למזכ"ל התנועה, הדס דניאלי ילין, המנהלת את כלל פעילויות התנועה אל מול האתגר האוקראיני, דיווחה על פועלם הנרחב של גופי התנועה ושל הקיבוצים מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. הדס אמרה כי "זוהי שעתה היפה של התנועה הקיבוצית על גופיה השונים" וסקרה את שיטת הפעולה ותחומי הפעילות המגוונים, הנערכים בתיאום עם גורמים רבים ובראשם מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר, שמונה ע"י הממשלה לתאם את תהליך הקליטה בארץ.
לצד פעילות נרחבת ומגוונת בחו"ל, ולאיסוף ארגון ומשלוח ציוד לאירופה, פנתה הדס לצירי הקיבוצים וביקשה כי ידווחו בהקדם על "כושר הקליטה שלהם", בהתאם למתווה הקליטה המשוער, ביקשה כי יפתחו את שעריהם לעולים ולפליטים בליל הסדר והסבירה כי אנו זקוקים למימון שלל הפעילויות שהוצגו ולכן נשמח אם הקיבוצים יתרמו בעין יפה להרחבת הפעילות.
מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר סקר את מצב הרפורמה בחקלאות על רקע הצעדים החד-צדדיים שנקטו שרי החקלאות והאוצר. מאיר הדגיש כי "אנחנו רוצים רפורמה נכונה ומתאימה, אך התאכזבנו לגלות כי כל השיח שהתקיים איתנו היה למעשה "מסך עשן". אין מצב – זה לא ייגמר ככה. עכשיו נכנסו לגישור אנשי משרד רה"מ, ואם יכשלו יגיע כנראה תורם של אנשינו בכנסת לסמן את גבולות הכוח".
2 צפייה בגלריה
(ניר מאיר | צילום: דנה בר-און)
סגן שר הביטחון, חה"כ אלון שוסטר אמר לצירים: "אנחנו נמצאים בנקודת מפנה אולי, לאחר פגישת נציגי ההנהגה החקלאית (צוות השישה) עם מזכיר הממשלה (ראו הרחבה), ולאחר האיום שלנו שבחלון הפגרה נממש את זכותנו לדיון במליאת הכנסת לביטול הצווים רגע לפני שזה קורה. אנחנו נחושים לעמוד על כך שהפעולות החד צדדיות האלו של ליברמן ופורר לא תתבצענה".
קראו גם:
חה"כ רם שפע הוסיף כי "גם הקיבוץ הדתי משתף איתנו פעולה ומפעיל את לחציו על חברי הכנסת מימינה. אנחנו חומה בצורה בשיתוף פעולה מעולה בין חברי הכנסת בקואליציה, התנועות המיישבות והארגונים השונים".
בין הנושאים הרבים שנסקרו דיווח מזכ"ל התנועה כי בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר, החליטה מועצת מקרקעי ישראל להאריך עד סוף יוני 2022 את היום הקובע להסדר הביניים בקיבוצים שטרם הגישו בקשות לשיוך דירות וכי זוהי ככל הנראה הארכה אחרונה.
לאחר מכן עברו לעסוק באישור המלצת ועדת הגיוס הרחבה לבחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה. יו"ר הוועדה רינת פיין רז (עין חרוד איחוד), סקרה את הליך המיון והראיונות של המועמדים. וסיפרה כי נציגי הציבור בוועדה הם אלה שקבעו בסופו של דבר את רשימת המומלצים, בהתאם לקריטריונים עליהם דיווחה.
המועמדים: ורד טל (דביר) ודניאלה לבנסארט (כרמים) – לקדנציה שניה, ונוהר קראנץ (ניר דוד), ניר לובל (אליפז) ודיאנה בוגוסלבסקי (אלומות) – כמצטרפים חדשים. כל אחד בנפרד זכה לתמיכה גורפת. בהצלחה.
הסעיף הבא על סדר היום עסק בבחירת הנהלה רחבה ו-ועד מנהל לחבצלת החדשה. יו"ר חבצלת, עמוס רבין (יקום), אמר למועצה כי "ההצעה המובאת לאישור הרכב ההנהלה הרחבה והוועד המנהל של חבצלת החדשה, מסמלת נדבך נוסף באיחודה של התנועה הקיבוצית על זרמיה השונים ואת רצוננו למעורבות והשפעה בחברה הישראלית. הבחירה הפעם היא לשנתיים, כשבהמשך הבחירה תהיה לקדנציה של ארבע שנים עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות. הבחירה היא של ההרכב כולו ולא של כל מועמד בנפרד".
הקריטריונים היו: חלוקה מגדרית שווה, פריסה ארצית, חלוקה גילאית עם דגש על הדור הצעיר וגיל הביניים, היכרות עם התנועה הקיבוצית ומוסדותיה, יכולת וניסיון אישי. בנוסף הצענו שמחצית החברים יהיו מקרב מועצת המנהלים והמזכירות והשאר חברי קיבוץ שאינם ממזכירות התנועה וממועצת המנהלים של חבצלת.
"אנחנו מודעים לעובדה שישנם חברי קיבוץ רבים וטובים שיכולים לתרום כחברי ההנהלה הרחבה וייתכן שיהיו בעתיד, אולם היינו חייבים לבחור 15 ואני בטוח שכל המומלצות והמומלצים ראויים לתפקידם", אמר רבין.
מומלצי מזכירות התנועה וחבצלת להנהלה הרחבה: סול לביא בן שימול (אלמוג), ערן ורדון (בית ג'וברין), רעיה בן אברהם (נען), דגן לוין (צרעה), אילת גלס (פלמחים),יעקב הדר (בית השיטה), שקמה פלדמן (שמיר), ניתאי קרן (רבדים), נטע קדם שוורץ (עברון) יניב שגיא (עין השופט). עמוס רבין (יקום, יו"ר ההנהלה הרחבה), ג'ומס (להב), רקפת זהר (עין שמר), טל חכים דרומי (פלך), איתי זיידנברג (בית קמה).
מומלצי המזכירות וחבצלת לוועד המנהל: הדס ילין דניאלי (יגור), שימי בראון (שפיים), עוזי שמש (מזרע), גלעד בכרך (עין החורש), ליאת פאר (שער העמקים).
המועצה אישרה את בחירתם. בהצלחה רבה.
הסעיף האחרון על סדר היום עסק בהמלצת התנועה לתיקון תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) התשס"ה – 2005 (ראו הרחבה).
ניר מאיר תאר את התהליך הארוך והסדור שבו הוכן הנושא לדיון, שיתוף פעולה בין מטה התנועה, עו"ד עומר כהן ממשרד שלמה כהן ושות', ורשמת האגודות השיתופיות עם צוותה. "בסופו של דבר", אמר מאיר, "מי שאמור לכתוב את התקנות הוא משרד הרשמת שיעשה את זה בהליך חקיקה מסודר, ואולם, הרשמת ביקשה לדעת את עמדתה העקרונית של התנועה הקיבוצית בסוגיה של שינוי תקנה 3".
עו"ד עומר כהן אמר: "חשוב להזכיר שהיוזמה לתיקון מבוססת על פניות מצד הקיבוצים עצמם לאור התשומות שצריך להשקיע בנושא הפנסיה של החברים החדשים. ההנחה בקיבוץ המתחדש היא שפנסיה לא יכולה להיות זכות אלא חלק מרשת הביטחון. את הרציונל הזה צריך להנחיל בתקנה שכרגע מטילה את כל האחריות על הקיבוץ".
עו''ד מרב ניב, מהמחלקה המשפטית בתנועה, הציגה את הנושאים העיקריים הנכללים בהצעת תיקון התקנה, ביניהם עיגון חובת הצבירה הפנסיוני של החברים והסדרת חובת הקיבוץ כחובה להשלים את מקורות החבר ולא כחובה שאינה תלויה בדבר. עו''ד ניב הסבירה כי מטרת הצעת התיקון הנה, מחד גיסא, להתאים את נוסח התקנה למציאות החיים בקיבוץ המתחדש, הקולט חברים לשורותיו - ומצד שני להמשיך ולעגן את הערבות ההדדית כמרכיב מהותי בקיבוצים.
במהלך הדיון שהתפתח לאחר הצגת ההצעה, ניתן על ידי עו''ד ניב מענה לשאלות והתייחסויות שעלו מקרב הצירים, לרבות שאלות לגבי מרחב שיקול הדעת הניתן לקיבוץ במסגרת השינוי המוצע. ''תקנות הערבות ההדדית קובעות את המסגרת להתנהלות הקיבוץ וחבריו. בתוך מסגרת זו - על הקיבוץ וחבריו להפעיל שיקול דעת ולהתאים את ההחלטות בקיבוץ למציאות הקיימת ולרצון החברים''.
כמו בכל ישיבות המועצה בזום שהתקיימו עד כה, צירי המועצה הצביעו בהצבעה חשאית שהתקיימה באמצעות חברת 'איניגו תוכנה' מעין השופט. לצפייה בתוצאות ההצבעה: לחצו כאן.