צילום ארכיון: אביב לשםצילום ארכיון: אביב לשם
צילום ארכיון: אביב לשם
(צילום ארכיון: אביב לשם)
השימוש המותר בנכס מקרקעין נקבע לפי תוכנית המתאר או היתר הבנייה שניתן לו. שימוש בנכס למטרה השונה מזו הקבועה בהיתר או בתוכנית הוא שימוש חורג. שימוש זה אסור אלא אם כן ניתן היתר לשימוש חורג. כך למשל כאשר לפי היתר בנייה הוקמה דירת מגורים. השימוש בה לצורכי משרד הוא אסור, שכן הוא שימוש חורג.
קיבוץ גבעת ברנר הורשע, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של אי־קיום צו בית משפט, שהורה על הפסקת שימוש חורג בחלק של אולם התעמלות למטרת מכירה, תצוגת רהיטים ומוצרי אמבטיה, וכן בעבירה של שימוש אסור בחלק מהאולם לשיווק, למכירה ולייצור רהיטים.
השופטת אדנקו סבחת־חיימוביץ ציינה כי זו הפעם השלישית שהקיבוץ מורשע בעבירה של אי־קיום צו בית משפט בגין השימוש האמור, ולאחר שנתנה דעתה להיקף העבירה, לחומרתה, למשכה ולהודאת הקיבוץ - היא גזרה עליו קנס בסך 150 אלף שקלים, חייבה אותו לחתום על התחייבות בסכום זהה, להימנע במשך שלוש שנים מעבירה דומה, וכן הורתה על צו הריסה וצו הפסקת שימוש, שייכנס לתוקף בעוד שנה, אלא אם כן יהיה בידי הקיבוץ היתר כדין.