קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע וחקלאות, שילמה למגדלי הדגים פיצויים בגובה של למעלה מ-17 מיליון שקלים בשתי עונות הביטוח האחרונות. כך עולה מנתוני החברה לקראת חידוש ביטוחי המדגה לעונת 2019/2018. מרבית הנזקים נגרמו ממחלות, מירידת טמפרטורת המים ומחוסר חמצן.
היקף מכירות של 200 מיליון שקלים. מגדלי דגים, צילום: אסף סולומוןהיקף מכירות של 200 מיליון שקלים. מגדלי דגים, צילום: אסף סולומון
היקף מכירות של 200 מיליון שקלים. מגדלי דגים, צילום: אסף סולומון
(היקף מכירות של 200 מיליון שקלים. מגדלי דגים, צילום: אסף סולומון)
על פי נתוני ארגון מגדלי הדגים, היקף גידולי הדגים בישראל עומד על כ-25 אלף דונם ותוצרת של כ-19 אלף טון בשנה בהיקף מכירות של כ-200 מיליון שקלים, הממחיש את הסיכונים ואת החשיפה של הענף לנזקים ואת החשיבות שיש לביטוח בשמירה על יציבות פיננסית במקרי נזק.
האמנון והקרפיון מהווים את רובם המוחלט של הגידולים (40 אחוזים ו-30 אחוזים מכלל גידולי הדגים בישראל בהתאמה). גידולי הבורי מהווים 10 אחוזים מכלל גידולי דגי המאכל בישראל והשאר נחלק בין פורל, מוסר, בס, דניס ואחרים.
אזורי הגידול המרכזיים של הדגים הם בעמק בית שאן, בעמק החולה, במפרץ חיפה ובאזור החוף. בקנט מציינים כי ביטוח המדגה נערך בשיתוף עם ארגון מגדלי הדגים, אולם רכישת הביטוח תיעשה ישירות בקנט.
במסגרת חידוש הביטוח הוכנסו מספר שינויים בחוזי הביטוח כשהעיקריים בהם החזרת הכיסוי הביטוחי לדגיגים שמשקלם נמוך מ-6 גרם, הארכת מועד פירוק בריכות אימון של אמנונים ועדכון ההגדרה לבור הדיג הפנימי.
כמו כן, עודכן סעיף השתתפות עצמית מיוחדת לנזק במאגרים בעת הפירוק ושינויים נוספים המופיעים בחוזה הביטוח.
יצוין כי גם השנה יוכלו המגדלים לבחור, עבור כל גידול, שלוש רמות ביטוח המאפשרות להגדיל את סכום הפיצוי במקרה נזק.