"הן ישבו מולנו, שלוש נשים, בנות עשרים וארבע ועד חמישים, וסיפרו בפתיחות מעוררת כבוד והשראה על איך זה לחיות עם 'מוגבלות שקופה'", מספרת יעל רז לחייני מאגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית. "כך התחלנו את היום האחרון של הקורס הראשון לנאמני נגישות בקיבוצים, אשר במהלכו הגדרנו מה הוא הלכה למעשה תפקיד זה. אנו שואפים שנאמנים אלו יהוו כתובת לצרכים השונים העולים בקרב חברות וחברי הקיבוץ".
4 צפייה בגלריה
משתתפות ומשתתפי הקורס מתנסים בהתניידות בכסאות גלגלים ללא יכולת לראות
משתתפות ומשתתפי הקורס מתנסים בהתניידות בכסאות גלגלים ללא יכולת לראות
משתתפות ומשתתפי הקורס מתנסים בהתניידות בכסאות גלגלים ללא יכולת לראות
(צילום: באדיבות התנועה הקיבוצית)
השיח התמקד בשלוש מוגבלויות שאינן נראות: משתתפת אחת עם מוגבלות קוגניטיבית, משתתפת אחת עם מוגבלות נפשית ומשתתפת שלישית שנמצאת על הרצף האוטיסטי. הן שיתפו באיזה גיל הבינו שיש להן מוגבלות, ומתי הסביבה מבינה או לא מבינה שיש להן מוגבלות. איך אנשים שונים מתייחסים אליהן לאור מוגבלותן ובאיזה אופן הן היו מצפות שהחברה תנהג כלפיהן בכדי לאפשר להן להרגיש שוות בה.
4 צפייה בגלריה
התנסות בנגישות ללא ראייה
התנסות בנגישות ללא ראייה
התנסות בנגישות ללא ראייה
(צילום: באדיבות התנועה הקיבוצית)
הנגישות בישראל נשענת היום על עמודי תווך מרכזיים: עקרון ההכלה לפיו אנשים עם מוגבלות הן כאחד האדם ולכן יוכלו לנוע במרחב הפיזי כאחד האדם. עיקרון הרצף המאפשר לאדם לקיים מספר פעולות תוך קבלת שירות מלא בזמן ובמאמץ סבירים. עיקרון הגמישות וההתאמות. אימוץ שלושה עקרונות אלה בקיבוצים השונים יסייע לנו לייצר ולחזק קהילה קיבוצית שוויונית, בטוחה, מכילה, שחבריה מתנהלים בה באופן עצמאי, מכובד ומכבד.
קראו גם:
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר נגישות כ"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי".
4 צפייה בגלריה
התנסות באכילה בלי לראות
התנסות באכילה בלי לראות
התנסות באכילה בלי לראות
(צילום: באדיבות התנועה הקיבוצית)
במהלך מפגשי הקורס בחנו המשתתפים והמשתתפות דוגמאות מתחום ההנגשה והנגישות, כמו אתרי אינטרנט ומידע מונגשים, גם בקיבוץ, מערכות שמע ותמלול באירועים, תאורה מתאימה ברחבי הקיבוץ, שבילים, ספסלים ונוי המתאימים לאנשים שונים, דרכי הגעה פיזית לאירועי תרבות, אספות, טיולים ועוד. מטרת הקורס הייתה לקדם את תפיסת נגישות הסביבה הקיבוצית, נגישות האירועים הקיבוציים ונגישות השירות בחצר הקיבוץ.
הנאמנים והנאמנות דנו בסטיגמות ויחס החברה, על הרצון להיות טובים יותר כלפי אוכלוסיית קיבוצם, אף מעבר למה שקבע המחוקק, ולתת שירות והזדמנות שווה לכלל החברים והחברות תחת התפיסה שהנגישות היא לכולם, כאשר יש כאלה שצריכים אותה יותר.
4 צפייה בגלריה
התנסות באכילה עם מגבלה פיזית
התנסות באכילה עם מגבלה פיזית
התנסות באכילה עם מגבלה פיזית
(צילום: באדיבות התנועה הקיבוצית)
בימים אלה אנו עובדים על תכנון קורס נאמני נגישות השני, ומזמינים כל קיבוץ ללמוד את הנושא ולהעמיק בו על מנת להיטיב עם כלל חברינו בתוך ביתם הקיבוצי.