שנת 2020 סימנה את המשך המגמה של גידול באוכלוסיית הקיבוצים, והתאפיינה בהתרחבות העיסוק בקליטה לחברות בתנועה הקיבוצית. הבשורה הטובה: 96.8% מהקיבוצים קולטים כיום לחברות.
2 צפייה בגלריה
סקר הקליטה בקיבוצים
סקר הקליטה בקיבוצים
"הסקר מציג את הנתונים הארציים, אך מאגר הנתונים עליו הוא מבוסס יאפשר לעוסקים בנושא בתנועה הקיבוצית, לפלח ולזהות גם אתגרים מקומיים ואזוריים"
(צילום: באדיבות התנועה הקיבוצית)
ככל שהקליטה דורשת תשומת לב קהילתית וניהולית מעמיקה יותר, כך מתרחבים האתגרים החברתיים והמקצועיים וגדל הצורך במידע ופרספקטיבה ממקומות נוספים.
קראו גם:
השנה יזמה מחלקת צמיחה ופיתוח קהילה באגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית סקר, שנועד למפות את תחום הצמיחה והקליטה בקיבוצים ברחבי הארץ, לסמן מגמות ואתגרים, לאפשר לקיבוצים למקם את עצמם ביחס לקיבוצים אחרים, ולתנועה הקיבוצית לדייק את תכנית העבודה ביחס לצרכים בשטח.
הסקר נערך במהלך החודשים מאי-אוגוסט השנה והשיבו עליו ממלאות וממלאי תפקידים מ-126 קיבוצים בפילוח המהווה מדגם מייצג של התנועה הקיבוצית. התחומים שמופו בשאלון: מגמות בקליטה, המבנה הארגוני, פרסום הקליטה לחברות, תהליכי הערכה וקבלה, אפשרויות דיור ובנייה וקליטה והשתלבות. המשיבים התבקשו להתייחס גם לאתגרים המשמעותיים בתחום הצמיחה והקליטה ולמפתחות להצלחת התהליך בקיבוץ.
כמה מהנתונים שעלו מתוך הסקר:
כמעט כולם קולטים - 96.8% מהקיבוצים קולטים כיום לחברות.
תנופת קליטה - צפויה עלייה משמעותית במספרי הנקלטים בחמש השנים הבאות - בעוד שבחמש השנים שחלפו רק כ-40% מהקיבוצים קלטו מעל 20 משפחות, הרי שבחמש השנים הבאות כ-65% מתכננים לקלוט 20 משפחות או יותר.
צמיחה פיזית - שיטת הבנייה הרווחת ביותר לחברים חדשים היא בנייה עצמאית ("בנה ביתך") בשכונה חדשה, ולאחריה בנייה מרוכזת לפי דגמים בשכונה חדשה בקיבוץ.
2 צפייה בגלריה
97% מהקיבוצים קולטים משפחות חדשות
97% מהקיבוצים קולטים משפחות חדשות
97% מהקיבוצים קולטים משפחות חדשות
(צילום המחשה: shutterstock)
תרבות בונה קהילה - פעילות התרבות היא הכלי המרכזי להשתלבות חברים חדשים בשנים הראשונות לקליטה – קרוב ל-90% מהחברים החדשים משתלבים בה במידה רבה או רבה מאוד.
לקליטה השפעה חיובית על הקיבוץ - כ-60% מהמשיבים מעריכים שהמצב החברתי בקיבוץ השתפר במידה רבה או רבה מאוד בעקבות הקליטה.
"חשוב לזכור כי השונות בין הקיבוצים גדולה, וכי נתוני הקליטה מושפעים מהמיקום הגאוגרפי של כל קיבוץ, כמו גם ממאפיינים אחרים (גודל, איתנות כלכלית וקהילתית, אפשרויות הדיור ועוד). הסקר מציג את הנתונים הארציים, אך מאגר הנתונים עליו הוא מבוסס יאפשר לעוסקים בנושא בתנועה הקיבוצית, לפלח ולזהות גם אתגרים מקומיים ואזוריים", אומרות איילת הריס וענת מרלא-חפץ ממחלקת צמיחה ופיתוח קהילה בתנועה.
ענת ואיילת מודות לכל רכזות ורכזי הצמיחה והקליטה ומנהלות ומנהלי הקהילה שהשתתפו במילוי הסקר ומספרות שתוצאות הסקר סייעו להן לגבש את תכנית העבודה לשנת 2021" - התוכנית תעסוק, בין היתר, באתגרי התכנון והדיור בקיבוצים, מבנה ארגוני והגדרות תפקיד בתחום הצמיחה והקליטה, העמקת ההתייחסות התנועתית לחברים החדשים וחוויית הקליטה וההשתלבות שלהם, ומתן כלים מקצועיים לעוסקים בקליטה באמצעות קורס מבוא בן שמונה מפגשים שיוצא לדרך השבוע.
לצד זאת יימשכו מפגשי העמיתים הארציים להעשרה ולימוד הדדי בנושאים שונים, יופק תוכן מקצועי בתחום ואתר קיבוצים קולטים יעבור ריענון".
מודל העבודה של המחלקה מתבסס על פיתוח משותף של תוכן וידע עם מחלקות ואגפי התנועה השונים, מתוך הבנה שכל התחומים בתנועה רלוונטיים לתחומים המשיקים לקליטה בקיבוצים – תרבות, חינוך, צעירים, מחלקה משפטית, כלכלה, דוברות ותקשורת ועוד, ושנכון ליצור נקודת מבט משותפת, סנכרון והעשרה הדדית לטובת הקיבוצים.