החברה הכלכלית של המועצה האזורית יואב החלה בתכנון פארק תעסוקה יואב דרום בגודל של כ- 70 דונם, שיצטרפו ל- 100 דונם תעשייה פעילים, השייכים לקיבוץ גת והממוקמים בצמוד לשטח המיועד לפיתוח.
1 צפייה בגלריה
פארק תעסוקה יואב דרום
פארק תעסוקה יואב דרום
פארק תעסוקה יואב דרום
(צילום: מוא"ז יואב)

העבודה נעשית תוך שיתוף פעולה מלא עם קיבוץ גת, היות ותשתיות העל (ביוב, מים, חשמל), ישרתו את שני המתחמים.
כאמור, בשטח עצמו, החלו עבודות התכנון עלי ידי משרד אדריכלים, שזכה לאחרונה במכרז שהוציאה החברה הכלכלית.
התכנון עצמו, מתבצע על פי תב"ע שאושרה על ידי כל גורמי התכנון הארציים. התכנית מגדירה את אופי העסקים המותרים במתחם מתוך התחשבות במרחב הכפרי ובכלל זה: שטחים ציבוריים, תחנת תדלוק ואזורים לשירותי מסחר ותעסוקה. לא תתאפשר במקום תעשייה כבדה ומזהמת.
עבודות הפיתוח עצמן, שיחלו בתום עבודת התכנון, צפויות להתחיל בחודש אפריל 2025. במסגרת עבודות הפיתוח יבנו מעגלי תנועה, כבישים, חניות, גינון, שבילי אופניים, מדרכות, תאורה,
תמהיל העסקים במתחם החדש עדיין לא נקבע. השיווק נמצא ברשותה של רמ"י ורק לאחר שיתפרסמו המכרזים לשיווק תברר תמונות העסקים במקום.

קראו גם:

ראש המועצה האזורית יואב נתי לרנר הודה לצוות החכ"ל, שמוביל את הפרויקט, וציין כי לאחר שנים רבות רואים בברכה כי פיתוח הפארק מגיע לידי בשלות. הפארק צפוי לשמש עוגן כלכלי נוסף לאיתנות המועצה לצד מענים בתחומי התעסוקה לתושבים.
הפארק עצמו, הוא חלק מהתפיסה הרחבה של המועצה לפיתוח מענים כלכליים ומצטרף לבנייה המתקדמת במגרשים של y-park ותכנון פרויקט קדמת המועצה, אשר יספקו מענה מתקדם, איכותי ואטרקטיבי לחברות וארגונים מתחומים שונים.