האם היחסים בין הארגונים הכלכליים של הקיבוצים לבין חברת ברייטפוד הסינית, בעלת השליטה בתנובה, עלו על שרטון?
עוד סיפורים כלכליים מקיבוצים: יו"ר הכנסת ורשם האגודות נגד חוק ההסדרים אושר ההסדר להצלת חמדיה ונווה ים
ידיעה שפורסמה לאחרונה במוסף ממון של ידיעות אחרונות דיווחה על משבר בין הקיבוצים - שהיו בעלי תנובה וכיום מחזיקים ב-23% מהבעלות - לבין החברה הסינית, על רקע בעיות בניהול החברה. בידיעה מצוטטים בכירים בתנובה הטוענים שהצעדים בחברה תקועים, החל מהמשא ומתן עם ועד העובדים בנושא ההתייעלות והפיטורים, ועד ההחלטות על ההשקעות הנדרשות.
סימנים ראשונים למשבר הופיעו לפני כחצי שנה, כשחברת ברייטפוד התכוונה להעביר את הבעלות על תנובה לחברת הבת שלה, ברייטפוד דיירי, הנסחרת בבורסה הסינית. בהערכות להנפקה לצורך גיוס הון למימון עסקת תנובה, גילו הסינים ששוויה של תנובה מוערך ב-5.37 מיליארד שקלים, וששווי האחזקות שלהם מסתכם ב-4.1 מיליארד שקלים. זאת בעוד ששווי החברה שעל פיו נעשתה עסקת הקנייה מאייפקס וממאיר שמיר עמד על 8.6 מיליארד שקלים.
עוד התגלה לסינים כי תוצאות החברה ב-2014 היו נמוכות מהתחזיות. בעקבות זאת בוטלה תכנית ההנפקה, הוחלף המנכ"ל אריק שור באייל מליס, הניהול הועבר לברייטפוד דיירי (אך לא הבעלות), ויוסי שחר, נציג ברייטפוד דיירי, התמקם במטה תנובה לצדו של המנכ"ל.
בחברה דובר על הצורך בצעדי התייעלות ובהשקעות, אך בפועל לא נעשה דבר. לאחרונה נמסר על היעלמותו המסתורית של יו"ר ברייטפוד הסיני. בשבוע שעבר התפטר יוסי שחר מתפקידו כנציג ברייטפוד דיירי, אך נותר דירקטור בחברה וסגן יו"ר הדירקטוריון. יו"ר תנובה כיום הוא יו"ר ברייטפוד דיירי, הנמצא בסין.
התחזית לתוצאות 2016 מצביעה על קיטון נוסף במכירות תנובה, מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד, ועל ירידתה לנתח שוק של 51% משוק החלב לעומת 57% בשנותיה הטובות. הרווח התפעולי התזרימי ירד השנה ל-620 מיליון שקלים לעומת 660 מיליון ב-2015.
על פי הידיעה במוסף ממון, הקיבוצים דורשים מברייטפוד הסינית למנות לחברה יו"ר או סגן יו"ר פעיל שמושבו בישראל, ולתת לו סמכויות נרחבות לקבל החלטות ניהוליות נדרשות. עוד נמסר כי הנושא עלה לדיון בשולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים, ושם דווח כי הדרישות הועלו בשיחות שהתקיימו עם הסינים, ושאלו הדגישו כי הם בעלי השליטה בחברה.
עמית בן-יצחק (רמת הכובש), יו"ר גרנות ונציג הקיבוצים בדירקטוריון תנובה, מתכוון לצאת בקרוב לסין כדי לדון עם הנהלת ברייטפוד בקשיים של תנובה ובדרישות הקיבוצים.
נושא תנובה הוא נושא רגיש בתנועה הקיבוצית, ומעורר מחלוקת מאז מכירת התאגיד לקרן אייפקס ולאחר מכן לברייטפוד הסינית. מחד גיסא, יש הטוענים כי מדובר בנכס אסטרטגי לקיבוצים ספקי החלב, ולכן יש להמשיך ולהחזיק בבעלות החלקית בתנובה. מאידך גיסא, יש הגורסים כי לתנובה כמחלבה יש עניין לשלם כמה שפחות לרפתנים, וכי צריך להשתחרר מהבעלות על החברה ולהתנהל מול שלוש המחלבות העיקריות הקיימות בישראל.
גורם כלכלי בתנועה הקיבוצית מביע בשיחה עם ידיעות הקיבוץ חשש מפני תרחיש בתנובה שיוביל למצב דומה לזה של התנועה הקיבוצית בחברת אלון. לדבריו, גם בחברת אלון וגם בתנובה הנציג המרכזי של הארגונים הכלכליים הוא עמית בן-יצחק, יו"ר הארגון הגדול ביותר גרנות, שאינו מצליח להשפיע על ההחלטות בחברה לטובת הקיבוצים ולמנוע הסתבכויות כלכליות.
גורם זה מוסיף כי לדעתו יו"ר גרנות צריך להתמקד בניהול הארגון הגדול הזה, ולהשאיר את החברות בדירקטוריונים של החברות שבהם שותפים הארגונים הכלכליים לבעל מקצוע שיתמקד בשמירת האינטרסים של כלל הארגונים ויסייע למנכ"לי החברות.
בכיר בתחום הכלכלי מאשר כי אכן קיימים חילוקי דעות עם הסינים באשר לקצב קבלת ההחלטות בתנובה, וכי נציגי הקיבוצים נמצאים עמם במשא ומתן בנושא זה. אשר לטענה שיו"ר גרנות אינו פנוי דיו לעסוק בענייני הארגונים בדירקטוריון תנובה, וכי המצב עלול להגיע למה שהיה באלון, מציין הבכיר כי הקיבוצים נמצאים בעמדת מיעוט בתנובה ולא בבעלות שווה כפי שהם באלון, וכי השפעתם כדירקטורים היא מוגבלת משום שאין הם בעלי סמכויות ניהול.
כך, הוא מזכיר, היה המצב גם כשהיתה תנובה בשליטת אייפקס. לטענתו, כוחם של הדירקטורים בתנובה בראשות עמית בן-יצחק התחזק בתקופה האחרונה, אך הסינים עדיין מחזיקים ב-76% מהמניות, ותרבות הניהול שלהם שונה מזו הישראלית.
עמית בן-יצחק נמצא בחו"ל ולא ניתן לקבל את תגובתו לדברים. יאיר ריינמן (לביא), יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים, מאשר שנושא תנובה עלה לדיון בישיבת הדירקטוריון האחרונה, אך הוא לא מוצה, ולכן יתקיים המשך הדיון לאחר שובו של עמית בן-יצחק מחו"ל.
בתשובה לשאלה אם ראוי שיו"ר גר