ילד כבן 12 נפצע בפעילות של תנועת נוער, שבה רץ על כביש במעגן מיכאל בשעת החשיכה. הוא נפל כתוצאה משיבוש כלשהו בכביש, ונחבל בידו. הניתן להטיל אחריות על הקיבוץ?
"לא כל שיבוש בכביש מהווה רשלנות של המחזיק בקרקע", הבהיר השופט יוסי ברכיה מבית משפט השלום בהרצליה, "ואין לצפות מרשות מקומית שתתקן כל שיבוש בשטח שיפוטה.
"שונה הדבר ממצב שבו קיים שקע, בור או פגם אחר בכביש ציבורי, המהווים סכנה למשתמשים בו, שאז על הרשות לנקוט אמצעי זהירות סבירים כדי להסיר את הסכנה או להרחיקה" (באמצעות תיקון, גידור, תמרור אזהרה וכולי).
"ניתן להטיל אחריות על תנועת הנוער ועל הקיבוץ בשני מקרים", פירט השופט. "הראשון, קיום פעילות חברתית לילדים בכביש משובש ועם מפגעים. השני, קיום פעילות לילדים בשעות החשיכה במקום שאינו מואר".
כדי לחייב את הקיבוץ ולקבוע כי התרשל בתחזוקה הולמת של המקרקעין שבבעלותו, יש להוכיח כי הכביש במקום שבו היתה הריצה היה משובש באופן בלתי סביר, והקיבוץ לא תיקן את המפגע ולא מנע מעוברי דרך להשתמש או ללכת בכביש משובש. אך זאת לא הוכח, ולא נמצא שהקיבוץ התרשל בתחזוקת הכביש.
מרכזת השבט, שליוותה את הפעילות שבה נפצע התובע, הגישה דוח פציעה ובו רשמה שהסיבה לתאונה היתה "כביש רעוע". היא לא היתה עדה להתרחשות התאונה, וכתבה את הדוח לפי מידע שקיבלה ממי שנכח במקום.
"לתנועת הנוער אחריות וחובת זהירות כללית כלפי התובע", קבע השופט. "היא לא הביאה כל ראיות מטעמה, ולא סתרה את טענות התובע. גם בהיעדר מפגע בכביש, מתבטאת רשלנותה בכך שהתירה פעילות לילית לצעירים בהיעדר תאורה נאותה".
האם גם לקיבוץ אחריות בעניין זה? השופט השיב על שאלה זו בשלילה. "הקיבוץ אחראי לספק מקרקעין תקינים לבאים בשעריו, אך לא ניתן להטיל עליו חובה לדאוג לכך שלא תתבצע פעילות בלילה, וכן ודאי שאין הוא אחראי לתוכן הפעילות שביצעה תנועת הנוער".
משנקבע שלתובע נכות צמיתה של עשרה אחוזים, תפצה אותו תנועת הנוער בסך של 435 אלף שקלים ועוד 87 אלף שקלים שכר טרחת עו"ד. תנועת הנוער תשלם לקיבוץ הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים.