מועצת התנועה הקיבוצית אישרה החודש פה אחד את תקציב התנועה ל־2019. בדומה לשנים קודמות מורכב תקציב התנועה משני חלקים: האחד, תקציב פעילות מטה התנועה; השני, תקציב תמיכה בגופים המתוקצבים, ובהם מוסדות מחקר, גופי תרבות ותנועות הנוער. בעוד שתקציב מטה התנועה נשאר יציב, והוא עומד השנה על 23 מיליון שקלים, תקציב הגופים המתוקצבים, שעמד במשך עשר שנים על 13 מיליון שקלים בהתאם להחלטות ועידת כפר בלום, קוצץ בשנים 2018-2017 לכ־9 מיליון שקלים ואושר רק לקראת סוף השנה.
בדברי הסבר בהצגת תקציב 2019 ציין גזבר התנועה גלעד בכרך כי תקציב הגופים המתוקצבים מורכב משני רבדים. הרובד הראשון עמד בישיבת המועצה הקודמת על 9.4 מיליון שקל, כיוון שבהתאם להחלטת המזכירות לא תוקצבה בו כלל תנועת הנוע"ל, הוא תקציב מובטח המאפשר לגופים המתוקצבים לתכנן ולבסס עליו את פעילותם. הרובד השני הוא מקורות עתידיים הצפויים להגיע מהכנסות התנועה הקיבוצית מעסקת מקרקעין בסמינר הקיבוצים וממכירת בית התנועה הקיבוצית, וחלקם ישמש גם לתמיכה בגופים המתוקצבים. לאחר שנחתם מסמך ההבנות בין הנוע"ל ודרור ישראל לתנועה הקיבוצית, הוחלט להוסיף לתקציב הגופים המתוקצבים עוד 850 אלף שקל כתמיכה בנוע"ל. לדברי בכרך ייכלל סכום זה ברובד השני, אך התנועה תהיה מחויבת להעבירו כפי שהתחייבה לשאר הגופים.
1 צפייה בגלריה
ישיבת מועצת התנועה. לבנות את התקציב על הכנסות מעסקאות הנדל"ן | צילום: איסי שמש
ישיבת מועצת התנועה. לבנות את התקציב על הכנסות מעסקאות הנדל"ן | צילום: איסי שמש
ישיבת מועצת התנועה. לבנות את התקציב על הכנסות מעסקאות הנדל"ן | צילום: איסי שמש
בנושא המקורות התקציביים לפעילות מטה התנועה, ציין בכרך כי גביית מיסי התנועה עמדה בשנה שעברה על תשעים אחוזים. מס החבר עלה מ־540 ל־550 שקלים לשנה, וכן היה גידול של כ־500 איש במספר חברי התנועה, ומספרם כיום הוא כ־50,700 חברים. פוטנציאל הגבייה הוא אפוא 27 מיליון שקלים, ולאחר ניכויים שונים - 24 מיליון שקלים.
הדיון בהצעת התקציב התמקד רובו ככולו בגופים המתוקצבים, וכמעט שלא עסק במספרים אלא ביחסים שבין התנועה הקיבוצית לתנועות הנוער הכחולות. ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, פתח ואמר שהיה יכול להמשיך להעביר לגופים המתוקצבים 13 מיליון שקלים בשנה תוך כדי חיסול נכסים תנועתיים בתקופת כהונתו כמזכ"ל התנועה, אך החליט - מתוך לקיחת אחריות - לא לעשות זאת, אלא לבנות את התקציב על הכנסות ממשיות שיהיו לטווח הארוך מעסקאות הנדל"ן.
מאיר ובכרך ציינו כי כוונת התנועה היא להקים את קרן חבצלת החדשה, בראשות עמוס רבין מיקום, שאליה יועברו כל המשאבים עבור הגופים המתוקצבים, והיא תנהל את תקציבי התמיכה בהם ותפעל לפיתוח המקורות. לדברי מאיר, ההחלטה על הקמת הקרן תתקבל בוועידת התנועה כשהנושא יבשיל.
יוקם צוות חדש
איתמר שוויקה, מנכ"ל חבצלת, הציע לפנות לתאגידים הכלכליים של התנועה הקיבוצית בדרישה שיעבירו סכום כספי כתרומה לגופים המתוקצבים. רן כוחן, שעמד בראשות הוועדה שדנה בתקציב הגופים הללו, ביקש שגם לאחר הקצאת התקציבים מחבצלת החדשה, ידונו בוועדה תנועתית אם לצמצם או להגדיל את התקציב לגופים קיימים בהתאם לזיקת הגוף אל התנועה, ויבחנו הקצבות לגופים חדשים.
מספר דוברים קראו לקיים דיון מעמיק ביחסי התנועה הקיבוצית עם תנועות הנוער. יונה פריטל עמדה על כך שלמרות מסמך ההבנות עם הנוע"ל ודרור ישראל, יש צורך לבחון את המשך שיתוף הפעולה בין הנוע"ל לבוגרי תנועת הבונים־דרור העולים לארץ. דובי הלמן טען שהתנועה הקיבוצית העבירה לתנועת בני המושבים סיוע כספי מהמשביר המרכזי לאחר התנתקותה מהנוע"ל. גיל לין, המשנה למזכ"ל התנועה, הודיע שהתנועה תקים צוות שיטפל ביחסים עם תנועות הנוער.
בהתייחסו לבקשה לדרוש תמיכה מהארגונים הכלכליים ותאגידי התנועה, אמר ניר מאיר כי בתנועה הקיבוצית ובארגונים הכלכליים, שהם קואופרטיבים משניים, חברים קיבוצי התנועה ולא חברי הקיבוצים, ואף שכל הגופים הם בבעלות הקיבוצים, הרי שהקיבוצים בוחרים לשלוח לכל גוף נציגים שונים, שאינם רואים עין בעין את היחס לתנועות הנוער ולגופים המתוקצבים. דגן לוין, ראש אגף הכלכלה בתנועה, ציין כי התנועה הקיבוצית אישרה לתת לבני המושבים הלוואה מהמשביר המרכזי על חשבון חלקם של המושבים במשביר, והמושבים אישרו לתנועה הקיבוצית הלוואה לתשלום החוב לקיבוצי ההטלות.
בישיבת המועצה הוחלט לבחור את זאב (ולוולה) שור לראשות הוועדה לבחינת בקשות הנחה במיסי תנועה, במקומו של גברי ברגיל שמילא את התפקיד במשך מספר שנים. שור ימלא את התפקיד ללא ועדה, וייעזר בצוות אד־הוק בהתאם לצורך. שיר פרסאי משריד נבחרה לרשות עיתון ידיעות הקיבוץ, ודבי ברא"ס ממצר לראשות אגף החינוך במקומה של ד"ר גבי אׂסם מאפיקים. ברא"ס היתה רכזת החינוך בקיבוצה ב־2002, כאשר התרחש בו פיגוע רצחני שהותיר את חותמו על הילדים ועל הוריהם. לאחר שנים שבהן פעלה ויעצה בתחום החינוך במספר קיבוצים, התקבלה ב־2008 למחלקת החינוך בתנועה, ועמדה עד לאחרונה בראשות ארגון שבילים במסגרת אגף החינוך.