בעת האחרונה מתחילה תופעה חיובית של מעבר לכלי רכב חשמליים נטענים. בגדול, ברור שכולנו מברכים על כך, הואיל וכלי רכב כאלה מזהמים פחות את הסביבה. הם הרי צורכים חשמל, המיוצר בעיקר באמצעות אנרגיות ירוקות וגז, ופחות על ידי פחם ודלקים נוזליים.
ועם זאת, אני מבקש להעלות כאן בעיה הקשורה בנושא הבטיחות של טעינת כלי הרכב החשמליים. לצערי, ומניסיוני, חברים ותושבים בקיבוצים רבים פועלים בנושאי חשמל ללא התחשבות בחוקים הקיימים במדינה. במסגרת חברותי בוועד המנהל של התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה בישראל, התבקשתי ליזום מהלכים שנועדו לתקן את הזלזול בהקפדה על הבטיחות בחשמל. זלזול זה מתבטא באי־קיום של חלק מהוראות חוק החשמל וחוק משק החשמל.
אין מעבר על המדרכה. רחוב קורן | צילום: פרטיאין מעבר על המדרכה. רחוב קורן | צילום: פרטי
אין מעבר על המדרכה. רחוב קורן | צילום: פרטי
(אין מעבר על המדרכה. רחוב קורן | צילום: פרטי)
קיים תקן ישראלי בנושא טעינת כלי רכב חשמליים. התקן עדיין אינו רשמי ומחייב, אך רצוי מאוד לנהוג לפי הוראותיו. תקן זה אוסר למשל שימוש בכבלי טעינה המוזנים משקע שאינו מדגם תעשייתי. מאחר שכבר נתקלתי בכלי רכב בעלי תקע המתאים לשקע ביתי, ולעיתים לשקע לא ישראלי, ומאחר שניתן לרכוש כבלי טעינה שאינם מקוריים מיצרני הרכבים - להלן מה שחשוב לדעת:
1. המצב הטוב ביותר הוא כאשר מותקנת עמדת טעינה חשמלית המיוצרת במפעל מוכר ואשר נושאת אישור של מכון תקנים המוכר בארץ. לעמדה כזאת מחובר כבל הטעינה לרכב באופן קבוע, או שיש לו יציאה של שקע מדגם תעשייתי (עבור כבל הטעינה לרכב). בעמדה כזאת חייב להיות מפסק פחת עם לחצן בדיקה.
2. בכבלי טעינה המיועדים להיות מוזנים משקע ללא עמדת טעינה עדיף כאמור שיהיה תקע המוזן משקע מדגם תעשייתי. באמצע כבל כזה חייבת להיות מותקנת קופסת בקרה בעלת לחצן בדיקה.
3. מאחר שבפועל מסתובבים בקרבנו כבלים המוזנים על ידי תקע ביתי, הכבל חייב להיבדק על ידי איש מקצוע בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות ושמוכר כבעל מקצוע אמין. גם באמצע כבל כזה חייבת להיות מותקנת קופסת בקרה בעלת לחצן בדיקה.
4. קיימים כבלים המתאימים להזנה משקע גרמני מדגם "שוּקוֹ" (Schuko). הם בעלי שני פינים בלבד. בישראל מצליחים לתקוע אותם (בקצת בכוח בהתחלה) בשקע ישראלי מהדגם הביתי. במצב זה הרכב אינו מוגן בהארקה. אסור בתכלית האיסור להשתמש בכבל כזה.
5. בכל מקרה של שימוש בכבלי טעינה שאינם מוזנים מעמדת טעינה תקנית, חשוב לוודא שהשקע המזין את הכבל מוזן על ידי מפסק פחת. מומלץ לוודא זאת בבדיקה על ידי חשמלאי.
6. טעינה שאינה מובטחת על ידי הארקת הרכב ועל ידי אבטחה של מפסק פחת מסוכנת הרבה יותר מאבטחת מכשיר חשמלי רגיל בבית. בדרך כלל המכונית מבודדת מהקרקע על ידי גלגלי הגומי שלה. אם המכונית מחושמלת, היא מהווה סכנה לא רק לבעליה אלא גם לבני משפחתו ולעוברי אורח העלולים לגעת בה.
אני מציע לחשמלאים בקיבוצים, לאחראי הבטיחות ולציבור להתייחס לעניין ברצינות. מדובר בדיני נפשות. אם יש חברים ותושבים שאינם מוצאים חשמלאי מתאים שיבדוק כבל טעינה, שקיבלו או שרכשו, אשמח לעמוד לרשותם בבדיקה ללא תשלום במשרדי חברת תכנון החשמל במתחם מפעלי גרנות. זאת בתיאום טלפוני מראש (04-6321161).
לנושא התקנת עמדות טעינה בקיבוצים יש השלכות רבות מבחינת תעריפי החשמל, הקיבוץ, חברת חלוקת החשמל ועוד. לא אוכל להתייחס לזאת במסגרת רשימה זו, העוסקת בנושא הבטיחות. אנו עומדים לרשות קיבוצים וחברות חלוקה הפונים אלינו ומדריכים ברצון גם משרדי תכנון מתחרים.