איתן ברושי נשלח לחזית הקרה בירושלים. אני מעז להמר שהוא יהיה ח"כ טוב ומסור, לקיבוצים. גאה. פטריוט. כזה שירעים בקולו מול כל מי שיעז לחרף קיבוצים במשכן, או בזירה ציבורית אחרת. דעתם של חברים רבים תנוח עם תיקונה של ה"תקלה", שהשאירה את המשכן בירושלים ללא בן משק אותנטי שיעמוד על זכויותינו.
עוד דעות של ועל קיבוצניקים: הקיבוצים הידרדרו להיות מגזר ותו לא לא דון קישוט: קניתי מנייה בבנק הקואופרטיבי כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet
ב"עורף" נותר הארגון המייצג - התנועה הקיבוצית, מעט נבוך וקצת נעלב מעזיבתו המהירה יחסית של הראש, שנכנס אך לפני שנתיים כרוח סערה. לאיתן ברושי היה סדר יום, היו לו יעדים, והבחירות לכנסת באו לו מוקדם מהצפוי והפתיעו אותו באמצע הקדנציה. לאחר לבטים רבים החליט לעלות לירושלים, שם הוא מאמין שישפיע יותר לטובת זכויות שולחיו הקיבוצניקים.
בשטח כבר רוחשת בורסת השמות - מי ייקח את הנהגת התנועה אחרי הבחירות לכנסת. ברשימת השמות כמה מועמדים פוטנציאליים, ולשמחתי גם כמה מועמדות.
במפלגות שעמן מזוהים מרבית חברי הקיבוצים ממוקמות נשים בצמרת הרשימה. בזכות ולא בחסד. אני מרגיש שבשלה העת לכך שגם בהנהגת התנועה הקיבוצית יהיו יותר נשים, ושעל תפקיד מזכירת התנועה תתמודד חברת קיבוץ, ותזכה בו.
התמורות בחברה הישראלית מחלחלות אלינו. מהוות השראה. למתמודדת עם התנהלות משתפת, הרואה בסביבה הקיבוצית ובקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית בנות-שיח וכר פורה לשיתופי פעולה, לקידום ערכים משותפים - יש סיכוי לנצח ולהצטרף לשרשרת האיכותית של המנהיגות, שתרומתן המשמעותית לתנועה הקיבוצית נמשכת כבר יותר ממאה שנים.
פרסום ראשוני: 07:27 , 26.01.15