צילום: אבנר אחיטובצילום: אבנר אחיטוב
צילום: אבנר אחיטוב
(צילום: אבנר אחיטוב)
בוועד להצלת החקלאות בעמק זבולון קיבלו בסיפוק רב את החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה לקיים מחדש את הליך שמיעת ההתנגדויות שהוגשו לוותמ"ל במסגרת תוכנית 1024. התוכנית מדברת על בניית כ־3,800 יחידות דיור בתוכנית קריית אתא דרום, המשתרעת על פני כ־1,700 דונם, שהם אדמות חקלאיות של הקיבוצים באזור. באותו מעמד הורה בית המשפט, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, לפסול את החלטתו של האדריכל אדיב נקאש כחוקר ההתנגדויות של תמ"ל 1024, וקבע כי על המדינה למנות חוקר אחר להתנגדויות.
אבנר אחיטוב, מנכ"ל קיבוץ רמת יוחנן, משמש יו"ר הוועד להצלת החקלאות בעמק זבולון, הכולל את הקיבוצים יגור, שער העמקים, רמת יוחנן, אושה וכפר המכבי, וכן את המושב כפר ביאליק. את העתירה הגישו כל היישובים בסיוע המועצה האזורית זבולון. לדבריו, בשני ותמ"לים שהוקמו באזור (תמ"ל 1024 ו־1025) נכללים מעל עשרת אלפים דונם אדמות חקלאיות, והוועד נלחם במשותף מול שניהם.
"זו לא העתירה היחידה שהגשנו", אומר אחיטוב. "לאחר שהתייעצנו עם מספר עורכי דין והכנו עם מתכנני ערים תוכניות חלופיות, הגשנו עתירות שנוגעות לפגמים בתכנון ולאפשרויות אחרות לביצוע תוכניות הבנייה של קריית אתא, וגם את העתירה הזאת, על פגמים בתהליך וניגוד עניינים של האדריכל החוקר. הוכחנו שאנשי הוועדה פעלו בניגוד לכללי המדינה. נושא הפגמים בתהליך הוא פשוט יותר, ולכן הסתיימה העתירה הזאת, שהוגשה לפני שנה, מהר יחסית. האחרות עדיין מתנהלות בבית המשפט".
מה אמור לקרות עכשיו? "עכשיו צריכים להתחיל מחדש את התהליך. צריך לתכנן מחדש, להפקיד מחדש בוותמ"ל, למצוא חוקר חדש, לקרוא לנו שוב לשימוע של ההתנגדויות, ולשם שינוי - גם להקשיב לנו. התהליך הוא שהמדינה מְמנה חוקר שתפקידו לשמוע את כל המתנגדים, ולענות להם בתשובות מנומקות על כל עילה שהעלו".
דעה נחרצת
בדומה לתוכניות אחרות, החוק מתיר להתנגד גם לתוכניות הוותמ"ל בתוך שישים יום. אחרי כן עוברות ההתנגדויות לחוקר שממנה המדינה, וזה בוחן אותן וממליץ אם לאשר או לדחות אותן. במקרה של תמ"ל זה, מונה לחוקר האדריכל אדיב נקאש, אשר בחן את ההתנגדויות, דחה אותן והמליץ לאשר את התוכנית. בעקבות המלצתו, פורסמה תמ"ל 1024 למתן תוקף ב־31 במאי 2018.
לפי הפרסום בכלכליסט, המתנגדים שעתרו לבית המשפט טענו כי החוקר נקאש הגיע נגוע בניגוד עניינים חמור, הואיל ועבד בעבר עבור מגישי התוכנית הנוכחית - רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון - בתכנון פרויקטים שהניבו לו רווחים ענקיים. לטענת המתנגדים, את נקאש בחר באופן אישי יו"ר הוותמ"ל פעם אחר פעם מבין 58 חוקרים מוסמכים לשמיעת התנגדויות הוותמ"ל בנושא של פגיעה בקרקעות חקלאיות, ואף נטען בנוגע לו כי יש לו דעה נחרצת באשר להיעדר הצורך להגן על שטחים חקלאיים.
בדיון התברר כי מתוך אותה רשימה של 58 חוקרים, רק חמישה פעילים. נקאש עצמו מונה עד להגשת העתירה 13 פעמים לצורך שמיעת התנגדויות ב־13 תוכניות שונות, וזאת מתוך 36 מקרים בסך הכול שבהם מונה חוקר להתנגדויות. בפסק הדין נכתב: "ניתן לומר שגם אם מדי תוכנית יש לבחור חוקר מתוך רשימה של 58 חוקרים, עדיין הסבירות שהחוקר נקאש ייבחר ב־13 מקרים מתוך 36 מינויים היא הסתברות מפתיעה. אכן, לא מצאתי בנימוקי התשובה של המשיבה מדוע זה סביר".
"החוקר הזה", אומר אחיטוב, "ישב ב־13 ועדות שונות עם תוכניות שונות באזורים שונים בארץ, ודחה את כל ההתנגדויות באותו נוסח. הוא בעצם עשה העתק־הדבק על כל הוותמ"לים, לא היה בשטח לבדוק את הטענות שלנו ואת הצרכים, ובתוך שבוע דחה את כל ההתנגדויות".
אתם מתנגדים לבניית דירות לזוגות צעירים בקריית אתא? "ממש לא. לקריית אתא יש רזרבות קרקעיות לבנייה, שיספיקו לעוד 200-150 שנה. אנחנו רואים בעיסוק בחקלאות הגשמת הציונות, ואם אכן היה צורך אמיתי בקרקעות האלה לבנייה לזוגות הצעירים, לא היינו מתנגדים. ברור לנו שאין צורך כזה, ואת זה החוקר היה צריך לבדוק. הוא לא בדק, אלא דחה את ההתנגדות שלנו על הסף".
אתה מאמין שההתנגדויות יתקבלו מצד חוקר חדש, או שרק הרווחתם דחייה מסוימת בתהליך ההפקעה? "אני משוכנע שבאופן ענייני לא צריך להרחיב את גבולות קריית אתא. יש לה עשרות אלפי דונם שאפשר לבנות עליהם עשרות אלפי יחידות דיור. אלו רזרבות קרקעיות זמינות בלי צורך בוותמ"לים, וחבל להפקיע אדמות חקלאיות שהיישובים הכפריים מעבדים זה עשרות שנים. אנחנו מקווים שהחוקר החדש שימונה יקשיב לנו, ושתוצאות הוותמ"לים יהיו אחרות".