החלטת קיבוץ דן מפברואר 2016, להעברת מרבית הנכסים של הקיבוץ לקרן נאמנות (קרן הגנה) שתנוהל בידי החברים הוותיקים בלבד במטרה להבטיח ולשריין את זכויותיהם, נפסלה לפני כחודשיים על ידי עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות.
מקווים לצאת לדרך חדשה. דן, צילום: אבי אוחיון, לע"ממקווים לצאת לדרך חדשה. דן, צילום: אבי אוחיון, לע"מ
מקווים לצאת לדרך חדשה. דן, צילום: אבי אוחיון, לע"מ
(מקווים לצאת לדרך חדשה. דן, צילום: אבי אוחיון, לע"מ)
לדעת הרשם היה מהלך זה פסול, שכן הגבלת זכות ההצבעה של חברים בעצמאות כלכלית מנוגדת לפקודת האגודות השיתופיות, שלפיה לכל חבר יש קול הצבעה באסיפה.
זאת למרות התחייבותם של חברים אלו בהסכמי הקליטה - שעליהם הם חתמו בעת קבלתם לחברות - כי לא ישתתפו באסיפות הנוגעות לנכסי קיבוץ או לענייניו הכלכליים.
קרן ההגנה מיהרה להגיש, בשם הקיבוץ, ערעור מִנהלי על החלטת הרשם לבית המשפט המחוזי בירושלים, ועל ציר ההתנגשות הכמעט בלתי נמנע ניצבה המזכירות, שהתנגדה להגשת הערעור וביקשה לקיים את החלטת הרשם, המורה למנוע את העברת הנכסים לקרן ההגנה.
בעקבות דרישת חברים זימנה המזכירות את כולם לשיחת קיבוץ, הן הוותיקים והן אלה שבעצמאות כלכלית. על סדר היום עמדה ההחלטה למשוך את הערעור המִנהלי, שמשמעותה ביטול הערעור והשארת החלטת הרשם על כנה.
230 מצביעים הלכו לקלפי לאחר השיחה. 150 חברים תמכו במשיכת הערעור, ו־80 התנגדו. לפי ההערכות השתתפו בהצבעה כ־90 חברים (חדשים) בעצמאות כלכלית, ועוד כ־140 חברים מלאים (ותיקים). על פי הדברים, אומרים בקיבוץ, המספרים מלמדים כי גם מקצת הוותיקים תמכו בביטול הערעור.
בתגובה מיהרו חברי הנהלת קרן ההגנה, עם עו"ד עומר כהן (הנאמן והמחזיק בקרן הנאמנות שיצר הקיבוץ), והגישו באמצעות עו"ד זיו לאטי (לאטי־עזרא, עורכי דין), בקשה דחופה לצו מניעה זמני, במעמד צד אחד, שלפיה התבקש בית המשפט לאסור על הקיבוץ ועל המזכירות להודיע לבית המשפט המחוזי בירושלים על משיכת הערעור המִנהלי או להתערב בו.
השופט זיאד הווארי מבית המשפט המחוזי בנצרת עיין בבקשה, ומצא שהיא מעוררת קשיים משפטיים לא מבוטלים, ואף לא ניתן לקבוע כי סיכוייה להתקבל גבוהים. עם זאת, הוא הוציא צו מניעה ארעי המונע את הקיבוץ מלהודיע על משיכת הערעור, וזאת עד לדיון שיתקיים במעמד שני הצדדים. אחרי כן התכנסה מזכירות קיבוץ דן לדון בהתפתחויות האחרונות ובתגובה שתוגש לבית המשפט.
ההמשך היה מואץ. החלטת הקלפי, והדיון שנקבע בבית המשפט בנצרת, המריצו את הקיבוץ ואת הנהלת קרן ההגנה לפתוח בהליך הידברות. פרקליטי הצדדים, עו"ד זיו לאטי, בשם הנהלת קרן ההגנה, ועו"ד יונתן גולדשטיין (קופרשמיט את גולדשיין), בשם הקיבוץ, הגישו לבית המשפט המחוזי בנצרת הודעה כי הצדדים החלו לנהל משא ומתן לפשרה כדי לפתור את המחלוקת ביניהם, וביקשו למחוק בהתאם את הבקשה לצו מניעה.
בית המשפט אישר את הבקשה והורה על סגירת התיק, סגירה שמשמעותה ביטול הצו הארעי שניתן. מנצרת עברו פרקליטי הצדדים לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם הוגש הערעור המִנהלי בשם קיבוץ דן וכנגד רן צחורי. זהו הערעור, כפי שתואר לפני כן, שביקשה קרן ההגנה לדון בו, ואילו החברים (בהחלטתם בקלפי) ביקשו לבטלו.
בירושלים הגישו פרקליטי הצדדים בקשה לא שגרתית. הם ביקשו לאשר את ההסדר שאליו הם הגיעו, ולפיו יוחלפו זהויות הצדדים בתיק הערעור: המערערים יהיו חמשת חברי הנהלת קרן ההגנה (במקום הקיבוץ), ואילו המשיב לערעור יהיה הקיבוץ (במקום רן צחורי).
הוסכם כי הקיבוץ יקבל ארכה של 90 יום כדי להגיש את תשובתו לערעור. בפרק זמן זה ינהלו הצדדים משא ומתן, ואם לא יגיעו הצדדים להסכמה כוללת - יימשך הדיון בערעור.
בהודעה שהפיצה המזכירות לחברים היא הודתה לכל מי שסייע בקידום הפשרה, והוסיפה שהיא מקווה שהסכמות אלו יסייעו לצאת לדרך חדשה שתאפשר בניית מתווה חליפי לעיגון, ושתביא באופן המיטבי לשמירת זכויות החברים הוותיקים בקיבוץ.
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, הגיב: "איני מכיר את פרטי הקונפליקט בדן, אך מניסיוני האישי ומהניסיון הארגוני הצבור בתנועה, אני יודע כי יש יותר מדרך אחת להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. אני משוכנע כי עם רצון טוב ופתיחות ניתן יהיה לגשר על הפערים.
"לפיכך ביקשתי מד"ר טל ישראלי - המתאם האזורי מטעם המועצה, התנועה והארגון האזורי - להיכנס לעובי הקורה ולאתר את דרך המלך. אני מאחל הצלחה אמיתית לכל הצדדים. אנחנו נמצאים במגעים עם רשם האגודות באשר לקביעותיו העקרוניות בקיבוץ דן, ואני מעריך כי גם כאן תימצא דרך המלך שתאפשר מעבר מדורג של חברים בעצמאות כלכלית לחברות מלאה".