קיבוצים לא-מעטים, מכמה מועצות אזוריות, כבר השלימו שיוך דירות על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 751. מדובר במהלך לא-פשוט, יקר למדי לחבר וגם לקיבוץ. עכשיו נזכר מישהו לייקר את התעריף במיליוני ש"ח.
עוד על היטל השבחה בקיבוצים: העליון אישר: קיבוץ עינת לא ישלם היטל השבחה רק הקיבוץ המתחדש ישלם היטל השבחה כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה של mynet
לראשונה, ככל הידוע, שלחה ועדה מקומית לתכנון ובנייה דרישה לתשלום "היטל השבחה" לכמאתיים בתי אב במועצה האזורית הגליל-העליון, שביקשו היתר בנייה או שביצעו שיוך דירות ורישום הנכס בטאבו. מדובר בתוספת של 30-20 אלף ש"ח ויותר לכל מגרש (בית) בגין ההשבחה ה"תכנונית" שלו (גם אם לא בוצעה בו תוספת בנייה) - מיליוני ש"ח לכל קיבוץ וקיבוץ.
בעקבות דרישת הוועדה לתכנון פנו הקיבוצים הנפגעים לכל מי שהיה מוכן לשמוע אותם, והתקיימו פגישות, שבסופן הוציאה הוועדה המקומית לתכנון מכתב מתקן מפייס לכאורה, שבו נאמר, חד-משמעית: לא יוטל היטל השבחה בגין ביצוע שיוך דירות, וחברי הקיבוצים ייהנו מהפטור מההיטל הקבוע בחוק לבניית 140 מ"ר הראשונים.
"אנחנו, כמו קיבוצים רבים אחרים, התקדמנו בשיוך הדירות תוך הסתמכות על המכתב הנ"ל", מתאר אחד ממנהלי הקיבוצים, "עד שבסוף שנת 2014 גילינו כי הוועדה חזרה בה מהאמור במכתב. כלומר, היא שבה ודרשה היטלי השבחה ואינה מחילה על חברי הקיבוצים את הפטור האמור. מדובר באפליה בוטה, במיסוי רטרואקטיבי, ובחזרה מהתחייבויות של רשות שלטונית".
במטרה לבטל את הגזירה המחודשת, חברו מנהלים של עשרים מקיבוצי הגליל העליון והחליטו להיאבק משפטית מול הוועדה המקומית, באמצעות משרד עורכי הדין "קופרשמיט, גולדשטיין", אליהם הצטרף עו"ד רון רוגין, הנחשב למומחה מוביל בארץ בתחום זה, וסבור שהוועדה לא נקטה במקרה זה הליך חוקי תקין. לדבריו, בהגדרה "היטל השבחה" - אם מכרת מבנה שהשבחת - אתה אמור לשלם מס על חלק מההשבחה. אבל בשיוך, הוא אומר, הקיבוץ אינו יזם נדל"ן, אינו מוכר ומרוויח מהקרקע, ולכן אין מקום להיטל כזה.
"הוועדה המקומית טוענת שהקיבוץ לכאורה מוכר מגרש לחבר וזה מצמיח את החבות במס. אבל ברור שזה אינו נכון. החברים משלמים דמי היוון ישירות לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ולא לקיבוץ. לכן", סבור עו"ד רוגין, "ההתנהגות של ועדת התכנון במקרה זה איננה עולה בקנה אחד עם הנורמות הנדרשות מרשות ציבורית המחויבת לעמוד בהתחייבויות שלה. מדובר בקניין אישי, ולכן אם אין בסיס חוקי ברור - כך קבע בעבר בית המשפט העליון - אין גובים מהאזרח מסים".
זאת ועוד: "מטילים מס על אנשים, שחלקם מאוד מבוגרים", מוסיף עו"ד רוגין את האלמנט הסוציאלי, "וחלקם חיים בתנאים מחפירים. מאיפה יהיה להם כסף לשלם עוד עשרות אלפים? על מה בדיוק הם צריכים לשלם? מלכתחילה היטל השבחה מיועד לחסום כרישי נדל"ן, ודאי לא חברי קיבוץ ותיקים"...
החוק והסמכות עו"ד אלדד שוהם (שדה-נחמיה), מהנדס המועצה האזורית הגליל-העליון, אומר כי הנאמנות שלו, בתוקף תפקידו, היא בראש ובראשונה לחוק, והוא סבור שהקיבוצים פשוט אינם מבינים את סמכותה של הוועדה המקומית: "החלטתה לגבות היטלי השבחה מהקיבוצים בגין העברת זכויות במקרקעין מהקיבוץ לחבר באמצעות רמ"י, בהליך שיוך דירות - היא החלטה מכוח החוק המסמיך אותה לפעול כך", הוא מסביר בריאיון לתקשורת.
לדבריו, גם החזרה מהחלטתה היתה בניגוד לדעתו ולהמלצתו כמהנדס המועצה, שעל הוועדה לגבות את ההיטל מהקיבוצים. "יש חוק, ועל הוועדה לקיים את החוק כלשונו", מתעקש עו"ד שוהם. לגבי הזעם האדיר בקיבוצים שמחוללת הדרישה להיטל, הוא מסביר כי המקום הנכון לפעול הוא במישור הפוליטי - שינוי החוק בנושא היטלי השבחה - ולא במאבק מול הרשות המקומית, שאין לה כל סמכות לגבי הוועדה המקומית.
ראש המועצה האזורית גיורא זלץ (להבות-הבשן) מדגיש: "הוועדה היא ישות משפטית עצמאית סטטוטורית, ואינה כפופה בשום צורה לרשות המקומית. אם הייעוץ המשפטי אומר לי שזה בהתאם לחוק - איני יכול לא לקבל את חוות דעתו. באופן אישי אני סבור שהיטל השבחה בגין אירוע שיוך הדירות אינו מוצדק, ולכן אני פועל, יחד עם ראשי מועצות נוספים, כדי לפתור את המצב הן במישור הפוליטי - לשינוי חקיקה שיבטל את היטל ההשבחה - והן כדי למצוא פתרון סביר לתקופת הביניים, עד לשינוי המצב, כך שהבנייה בקיבוצים לא תיעצר. המצב כיום הוא שחבר קיבוץ אינו יכול להשלים תהליך שיוך בלי היטל השבחה, ולא יאפשרו לו לרשום את הדירה בטאבו".
בנוסף, מציין זלץ, נדון בימים האחרונים הנושא במליאת המועצה וסוכם עם הקיבוצים לאחד כוחות במאבק. הוא הבטיח לנאספים שגם אם ייגבה היטל השבחה בשל שיוך - כאשר ייגבה, תחזיר הרשות לקיבוץ את הכספים שתקבל בגינו מרמ"י לטובת שיפור