לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק מענקי האומיקרון לעצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים. הודות לעזרתה של ח"כ נירה שפק מכפר עזה, הוגדלה התקרה לאיחוד עוסקים ל- 150 מיליון שקלים, באופן בו יגדל מספר התאגידים הקיבוציים שיהיו זכאים לפיצוי.
3 צפייה בגלריה
מענק כספי לעצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים
מענק כספי לעצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים
יותר תאגידים קיבוציים יזכו לפיצוי כספי
(צילום המחשה: shutterstock)
מתווה הסיוע ונוסחת הסיוע דומה להסדרי הסיוע הקודמים, והגיונו פיצוי עבור הוצאות קבועות לעסקים שהיקף פעילותם נפגע משמעותית. הסיוע יחול על ירידה במחזור העסקאות של למעלה מ- 25% בחודשים ינואר-פברואר 2022 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2021, ובלבד שמחזור העסקים אינו עובר את התקרה של 80 מיליון ש"ח בשנת 2019. היקף הפיצוי נקבע על פי נוסחה הקבועה בחוק הדומה לנוסחאות בחוקי הפיצוי הקודמים.
3 צפייה בגלריה
חברת הכנסת נירה שפק
חברת הכנסת נירה שפק
חברת הכנסת נירה שפק
(צילום: דוברות הכנסת)
משרד האוצר התעקש גם הפעם לבחון תאגידים הפועלים תחת דיווח טכני של "איחוד עוסקים" לפי מחזור האיחוד ולא לפי המחזור של כל תאגיד, אך הודות לח"כ נירה שפק ("יש עתיד") שנענתה לבקשת התנועה הקיבוצית והתגייסה לטפל בעיוות זה, ובסיוע יו"ר ועדת המיסוי הבין קיבוצית ומנכ"ל ברית פיקוח, ירון רייכמן, הוגדלה התקרה לאיחוד עוסקים ל- 150 מיליון ש"ח.
יודגש שסכום זה קובע רק את עצם הזכאות של תאגידים הכלולים באיחוד העוסקים, כך שאיחוד שמחזור עסקיו היה נמוך מ- 150 מלש"ח בשנת 2019 יכנס לתחולת החוק והזכאות והיקף הפיצוי של כל תאגיד באיחוד יבחן בנפרד.
3 צפייה בגלריה
דגן לוין, ראש אגף הכלכלה בתנועה
דגן לוין, ראש אגף הכלכלה בתנועה
דגן לוין, ראש אגף הכלכלה בתנועה
(צילום: דנה בר-און)
דגן לוין, ראש אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית: "חוק האמיקרון, כמו חוקי הפיצוי שקדמו לו, נגזר מהאמנה החברתית בין המדינה לאזרחיה ומשקף הכרה של המדינה בתפקידה להתערב בכללי השוק החופשי במקרי קיצון. עם זאת, מצער כי האוצר מחפש כל דרך כדי לזנב באמנה על מנת לחסוך כמה גרושים, קל וחומר כשהאמנה מגינה על חברי קיבוץ.
"כך טרם הוסדר הפיצוי לעצמאיים חברי קיבוץ המדווחים באמצעות הקיבוץ, ולא בוטל האבסורד שתקרת הכניסה לתחולת החוק של תאגידים הפועלים תחת דיווח טכני של 'איחוד עוסקים' נבחנת לפי מחזור האיחוד ולא לפי המחזור של כל תאגיד הכלול בו. עם זאת, כאמור, הצלחנו להגדיל את תקרת הכניסה של איחוד העוסקים לתחולת החוק כך שאפקטיבית מספר התאגידים הקיבוציים שנפגעו מכך קטן משמעותית".