צילום המחשה: שאטרסטוקצילום המחשה: שאטרסטוק
צילום המחשה: שאטרסטוק
המועצה המקומית גוש חלב תידרש לספק לתלמיד תושב המועצה שירותי הסעה ממקום מגוריו בגוש חלב לבית הספר בקיבוץ סאסא ובחזרה. כך פסק בית המשפט העליון בערעור שהגיש אביו של התלמיד - נוצרי בן הלאום הארמי, המתגורר עם משפחתו בגוש חלב. האב משרת כקצין מילואים בצה"ל, ועומד בראש עמותה הפועלת למען הציבור הארמי־נוצרי.
על רקע זהותו הלאומית, החליט האב שלא לשלוח את בנו לבית הספר הממלכתי במקום מגוריהם, המשתייך למגזר הערבי, וביקש מהמועצה להעביר אותו אל המוסד הממלכתי בקיבוץ סאסא, ששפת ההוראה בו עברית ונלמדים בו ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שעימם מזדהים האב, בנו וחברי העמותה (הם המערערים).
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה לחייב את המועצה לספק שירותי הסעה לתלמידים הארמים לקיבוץ סאסא, ומכאן הערעור. לצד הטענה בדבר זכותם ללמוד בבית ספר יהודי־עברי, טענו המערערים - באמצעות עו"ד אורי שנהר - כי בית הספר בגוש חלב אינו מתאים עבורם, משום שאין הוא מעודד שירות פעיל בצה"ל, ואינו מטפח הזדהות עם ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בניגוד מובהק לערכים שהם מבקשים להקנות לילדיהם. הם הדגישו את זהותם הלאומית הארמית, ואמרו שאין מקום לקבוע שבית ספר ערבי מתאים להם, ובכך למעשה לכפות עליהם זהות לאומית ערבית.
משרד החינוך, באמצעות עו"ד יעל מורג יקו־אל, הצטרף לעמדת המערערים, וטען כי בהיעדר מוסדות חינוך ייעודיים, בני הלאום הארמי זכאים לבחור אם להשתלב בבית ספר ממלכתי במגזר העברי, או בבית ספר ממלכתי במגזר הערבי.
הרכב השופטים (ניל הנדל, ג'ורג קרא ועופר גרוסקופף) פסק בדעת רוב כי בית הספר המצוי בתחומי המועצה גוש חלב, אינו מוסד חינוך מתאים, כהגדרת חוק לימוד חובה, לבני הלאום הארמי החפצים להשתלב בחינוך הממלכתי־עברי, ולכן יש להבטיח להם תחבורה לבית הספר המצוי בקיבוץ סאסא.
השופט הנדל קבע כי בחירתו של תלמיד ארמי בחינוך הממלכתי בסאסא היא בגדר עמידה על הזכות לשימור ולטיפוח זהותם כבני קבוצת מיעוט ייחודית, שהוכרה על ידי הרשויות וגורמי המקצוע. הבחירה לשמר את הזהות הארמית ולהימנע מלימודים במוסד המטפח זהות ערבית מתחרה, ראויה להתחשבות ומטילה על רשות החינוך המקומית חובה להבטיח נגישות אל המוסד הקולט.
אומנם גם בית הספר בסאסא אינו מאופיין בזהות ארמית ייחודית, ואף לא נועד לטיפוח זהות כזו, אולם נראה כי דווקא בשל היעדר מוסדות חינוך ייעודיים לבני הלאום הארמי יש לנקוט רגישות כלפי זכויותיהם ולמנוע את כפיית הזהות הערבית על מי מהם הסבור כי יקל עליהם לשמר את זהותם הייחודית במערכת החינוך הממלכתי הדוברת עברית.
"יש לכבד את בחירת ההורים בתחרות בין בתי הספר", פסק השופט, "ולהטיל על המועצה את האחריות להנגשת בית הספר העברי בסאסא עבור התלמידים הארמים". לפיכך תידרש המועצה, שיוצגה על ידי עו"ד מרואן מויס, להעמיד לרשות המערערים שירותי הסעה מגוש חלב לבית הספר בקיבוץ סאסא ובחזרה.