שתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות הוגשו לבית המשפט המחוזי־מרכז בלוד בקיץ 2018 כנגד האגודה השיתופית החקלאית "פארק המים שפיים". המבקש הראשון הוא חבר קיבוץ כרמים שבצפון הנגב, ספורטאי העוסק בריצות ובשחייה למרחקים ארוכים, מאמן וטריאתלוניסט, בעל תואר מוסמך במשפטים ואב לחמישה ילדים. הוא מחנך את ילדיו לערכי תזונה בריאה וספורט, וכהורה עושה כל שביכולתו למנוע מילדיו שאיפת עשן סיגריות, ולכן נמנע מלבקר במקומות שבהם יש חשש כי יימצאו אנשים מעשנים. הוא סיפר שבזמן ששהה בפארק עם בתו ובנו, העישון שם היה באופן מסיבי וללא אכיפה, והוא וילדיו נחשפו לכך.
באמצעות עו"ד אפרת מור־מילמן, הוא אמר שהחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים אוסר על עישון במקומות ציבוריים, המפורטים בתוספת לחוק, ובכלל זה בריכת שחייה שאינה במבנה, לרבות החצר שלה. משכך, לטענתו, פארק מים שבו בריכות שחייה הוא מקום ציבורי שחל עליו החוק למניעת עישון.
צילום המחשה: שאטרסטוקצילום המחשה: שאטרסטוק
צילום המחשה: שאטרסטוק
(צילום המחשה: שאטרסטוק)
בתביעה ייצוגית מבקש האדם היחיד בית המשפט לאשר לו לייצג קבוצת אנשים שלכל אחד מהם נגרם נזק קטן, ולתבוע בשמם פיצוי לנזק. המבקש הראשון עתר לפיצוי של 720 אלף שקלים לחברי הקבוצה שנפגעו (לפי חישוב של 1,500 שקל לאדם), והסביר שסכום זה הוא רק מחצית מסכום הנזק המוערך, וזאת מתוך התחשבות באינטרס הקיבוצי, בהיות פארק המים אגודה שיתופית, חברה בת של קיבוץ וחלק מההתיישבות העובדת.
המבקש השני הגיש את בקשתו באמצעות עו"ד עומר פיינטוך, ולפיה הוערך הנזק בסכום העולה על 2.5 מיליון שקלים. לבקשה זו צורף כנתבע נוסף גם נושא משרה בפארק. "שני המבקשים", אמר השופט צבי ויצמן, "הגדירו באופן דומה את הקבוצה הניזוקה באופן שכלולים בה כל אדם או מבקר שנכח בשטח פארק המים בשפיים, ונחשף לעישון בניגוד להוראות החוק למניעת עישון". עוד קודם שהתייחס פארק המים לגופן של התובענות הייצוגיות שהוגשו נגדו, הוא ביקש, באמצעות עו"ד דפנה ברימן־קליין, למחוק אחת מהן. "אלה שתי תובענות שעניינן אחד, ואין האחת מוסיפה על רעותה", טען הפארק. "הבקשות לוקות בפגמים שורשיים שיש בהם להצדיק את מחיקת כל אחת מהן", הוסיף.
בית המשפט דחה את בקשת המחיקה, וקיבל את עמדת המבקשים את אישור התובענות הייצוגיות, שלפיה יש לצרף ולאחד לבקשה אחת את שתי הבקשות שהוגשו. "אכן אין הבדל איכותי משמעותי בין הבקשות", הסביר השופט; "אלה שתי תובענות המבקשות להתמודד באותו עניין - הפרתו הנטענת של החוק למניעת עישון במתחם הפארק - והן עוסקות בהיעדר אכיפה מצד פארק שפיים בכל הקשור להוראות החוק למניעת עישון ובנזק שנגרם בשל כך למבקרים במקום".
משכך הורה השופט לפרקליטי התובעים המבקשים להגיש בקשת אישור מאוחדת הכוללת את טענות שני המבקשים, והורה לפארק המים להגיש מענה לבקשת האישור במועד הקבוע בחוק.