מזג האוויר החריג ואיתו הגשמים המאוחרים שפקדו את המדינה בשבוע שעבר, גרמו לנזקים רבים לחקלאים בשווי של למעלה מ-70 מיליון שקלים. כך עולה מנתונים שמפרסמת קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות.
נערכים לנזק חמור יותר. נקטרינה שניזוקה מברד ברמת הגולן,  צילום: מעריכי קנטנערכים לנזק חמור יותר. נקטרינה שניזוקה מברד ברמת הגולן,  צילום: מעריכי קנט
נערכים לנזק חמור יותר. נקטרינה שניזוקה מברד ברמת הגולן, צילום: מעריכי קנט
(נערכים לנזק חמור יותר. נקטרינה שניזוקה מברד ברמת הגולן, צילום: מעריכי קנט)
הנזק מהשבוע האחרון הצטרף לזה שכבר נגרם לחקלאים מתחילת חודש אפריל בסך 14 מיליון שקלים, וכך הגיעה היקף הפגיעה לכדי 85 מיליון שקלים רק בחודש האחרון. עיקר הנזק הוא מפגעי ברד, גשם וסערה.
מנתוני קנט עולה כי רק בימים האחרונים התקבלו בחדר המצב של החברה למעלה מ-600 הודעות נזק ממגדלים ברחבי הארץ. זאת נוסף על למעלה מ-1,100 הודעות נזק מחקלאים שהתקבלו מאירועי הגשם הנוספים במהלך חודש אפריל.
בחברה ציינו כי מדובר בהיקף הודעות ונזקים ראשוני, והבהירו כי בחדר המצב של החברה עוד מתקבלות הודעות נזק מאזורים שונים בארץ.
על פי הנתונים של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עלה כי הגשמים העזים גרמו נזק לגידולי הפלחה בדרום הארץ שנקצרו לאחר החורף והושארו בשדות לייבוש בהיקף של 30 אלף דונמים של גידולים שחלק הושמד כליל.
אחת הסיבות לכך, בין היתר, כי הליך הייבוש של השחת לא מאפשר לכסות את התוצרת ולהגן עליה מפני הגשמים המאוחרים.
הברד הכבד שירד ברחבי הארץ גרם לנזק כבד, בעיקר לגידולי הפירות והירקות ובכלל זה להדרים, ולפירות הקיץ כגון דובדבנים, נקטרינה אפרסק, שקד תפוח ושזיף, בעיקר בצפון.
הברד פוצע את קליפת הפירות והירקות ומונע, במקרים רבים, את שיווקם בהמשך. ההיקף הסופי של הנזק ייוודע רק לאחר שהפירות יקטפו וישלחו לבתי האריזה.
נזק משמעותי נוסף נגרם כתוצאה מהרוחות ומהגשמים העזים, שגרמו לנשר של פירות וכן מהצפות של שטחים חקלאיים. כמו כן נרשמו פגיעות נוספות בגידולי גפן יין וירקות בשטחים פתוחים.
עדיין לא ברור מה תהיה משמעות הנזקים לגבי מחירי הפירות בקיץ הקרוב. לדברי שמואל תורגמן, מנכ"ל קנט ביטוח נזקי טבע, החברה מכסה את מרבית הנזקים.