ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, תשקיע יחד עם כפר מסריק והיזם גדי עשת ברכישת המניות של חברה פרטית המחזיקה בקרקע בהיקף של כ-78 דונם בסמוך לקיבוץ. ריט 1 תחזיק ב-50 אחוזים מהמניות, כפר מסריק ב-33.3 אחוזים ועשת, יזם פרטי מוביל בתחום מבני תעשייה ולוגיסטיקה בצפון, יחזיק ב-16.6 אחוזים.
יחזיק בשליש מהמניות. כפר מסריק, צילום: שירלי זינגריחזיק בשליש מהמניות. כפר מסריק, צילום: שירלי זינגר
יחזיק בשליש מהמניות. כפר מסריק, צילום: שירלי זינגר
(יחזיק בשליש מהמניות. כפר מסריק, צילום: שירלי זינגר)
בכוונת החברה המשותפת לבנות על קרקע עם תב"ע מאושרת מספר מבנים בשטח כולל של כ-40 אלף מ"ר, שישמשו להשכרה – בעיקר ללוגיסטיקה ולתעשייה. המתחם, הממוקם בצירי תנועה מרכזיים בסמוך לכביש עוקף קריות ועכו, נהנה מזמינות ומנגישות ייחודית בצפון.
מיקומו האסטרטגי מבטיח ביקושים ערים למבני תעשייה ולוגיסטיקה. עלות הערכת הקמת הפרויקט עומדת על סך של כ-120 מיליון שקלים, שתיפרס על פני מספר שנים בהתאם לקצב בניית הפרויקט ושיווקו לשוכרים עתידיים.
"רכישה זו היא חלק ממימוש האסטרטגיה שלנו לפיזור אופטימלי של תיק הנכסים המניבים שלנו, גם לכיוון של לוגיסטיקה ותעשייה", אמר שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1.
"תחום זה מהווה כבר עכשיו למעלה מ-10 אחוזים מתיק הנכסים של החברה. מדובר בעסקה ראשונה של קרן ריט במסגרתה נרכשות מניות של איגוד מקרקעין; דבר זה התאפשר במסגרת התיקון האחרון לחוק הריטים. להערכתי אנו צפויים לראות עסקאות מסוג זה גם בעתיד".