"בעסק שבריאות הציבור תלויה בו, חובה לקיים את הוראות החוק המחייבות הוצאת רישיון טרם תחילת ניהול העסק".
התחייבו להימנע מעבירה נוספת על החוק. צילום המחשה: שאטרסטוקהתחייבו להימנע מעבירה נוספת על החוק. צילום המחשה: שאטרסטוק
התחייבו להימנע מעבירה נוספת על החוק. צילום המחשה: שאטרסטוק
(התחייבו להימנע מעבירה נוספת על החוק. צילום המחשה: שאטרסטוק)
כך אמר השופט ארז נוריאלי מבית משפט השלום בנתניה, והרשיע שני מדגים של קיבוצים, שני נושאי משרה, וכן אגודה שיתופית שניהלה עסק משותף לייצור מזון, בעבירות הקשורות לייצור מזון לבעלי חיים באופן שנגרם מפגע ריח קשה לתושבי הסביבה.
משהודו הנאשמים בהסדר טיעון בעבירות לפי חוק רישוי עסקים, אישר השופט את ההסדר, וציין שהוא עושה זאת מתוך התחשבות בכך שהנאשמים החלו בהסדרת ההליכים לרישיון וכי הותקנה מערכת כנדרש לניטור ריח ולמניעת מפגעים.
השופט גזר את עונשם של הנאשמים והטיל על האגודה קנס של 22 אלף שקלים, ועל כל אחד מהנאשמים האחרים קנס של 6,000 שקלים. עוד חייב השופט את הנאשמים לחתום על התחייבות כספית להימנע מעבירה על חוק רישוי עסקים. השופט קצב לנאשמים שישה חודשים כדי שיהיה בידיהם רישיון עסק כדין, שאלמלא כן ייסגר העסק.