קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, שילמה למגדלי הפלחה למעלה מ-47 מיליון שקלים בשלוש השנים האחרונות. כך עולה מסיכום נתוני החברה לקראת חידוש הביטוח לעונת 2018-2017.
מזג אוויר קיצוני שגרם לנזקים. גידולי חיטה, צילום: דוד (דדה) עינבמזג אוויר קיצוני שגרם לנזקים. גידולי חיטה, צילום: דוד (דדה) עינב
מזג אוויר קיצוני שגרם לנזקים. גידולי חיטה, צילום: דוד (דדה) עינב
(מזג אוויר קיצוני שגרם לנזקים. גידולי חיטה, צילום: דוד (דדה) עינב)
מנתוני קנט, המציינת בימים אלה 50 שנות פעילות, עולה כי למעלה מ-27 מיליון שקלים שולמו במסגרת ביטוח נזקי הטבע בגין נזקי גשם, ועוד כ-12 מיליון שקלים שולמו במסגרת ביטוח ההכנסה. השאר שולם בגין נזקים שונים נוספים.
מעבר לתרומה הכלכלית והחשיבות של ענפי החקלאות השונים בארץ, לגידולי הפלחה חשיבות לאומית נוספת. הגידולים מאפשרים לשמור על אדמות המדינה ולמנוע השתלטות עליהן מצד גורמים שונים.
מזג האוויר הקיצוני לו אנו עדים בשנים האחרונות גרם לעלייה בנזקים הכלכליים למגדלי הפלחה. גידולים אלה רגישים מאוד לתופעות טבע קיצוניות ובשנים האחרונות אנו עדים, בין השאר, לתופעות של גשמים מאוחרים הגורמים לנזקים לגידולי השחת שנקצרו ועקב הגשם נפגעה איכותם. זאת בנוסף לתנודתיות הבינלאומית הגדולה במחירי התוצרת.
קנט השיקה לפני שנים ספורות את ביטוח ההכנסה הייחודי לגידולים הללו, שצובר פופולאריות בקרב המגדלים. התכנית הייחודית מאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות החקלאים ויכולת משופרת לתכנון כלכלי.
במסגרת ביטוח זה, קנט בשיתוף עם המדינה וארגון עובדי הפלחה, מאפשרת לבטח את ההכנסה הצפויה מגידולי החיטה, השעורה, שיבולת השועל ודגני החורף לתחמיץ הגדלים כגידול בעל או בהשקיית עזר עד 150 מ"ק לדונם.