"מי שטוען שאינו חייב בתשלום סחורה שקיבל כי היא פגומה, חייב להוכיח את טענותיו, אחרת ישלם את מלוא הסכום עבור הסחורה שרכש". כך מבהירה השופטת כרמית בן־אליעזר מבית משפט השלום בראשון לציון.
על התובע לשאת בהוצאות. צילום המחשה: שאטרסטוקעל התובע לשאת בהוצאות. צילום המחשה: שאטרסטוק
על התובע לשאת בהוצאות. צילום המחשה: שאטרסטוק
(על התובע לשאת בהוצאות. צילום המחשה: שאטרסטוק)
אדם העוסק בשיווק מצברים ללקוחות פרטיים רכש מ"סאסאטק - אגודה שיתופית" מקיבוץ סאסא כמות של מצברים, אך לא שילם את מלוא התמורה בעדם.
בתביעה לתשלום 43,345 שקלים שהגישה סאסאטק כנגד רוכש המצברים, היא טענה כי רק בעקבות דרישת תשלום ששלחה נזכר הנתבע להעלות טענות בדבר תקלות שהתגלו במצברים. הנתבע אמר כי בבדיקה שערך נמצאו מצברים רבים פגומים, אך סאסאטק הכחישה זאת.
הנתבע סיפר שהוא החליף ללקוחותיו את המצברים הללו על חשבונו במצברים חדשים, שכן הם היו בתקופת האחריות. משכך הוא טען שיש לקזז מסכום התביעה כנגדו את שווי המצברים הפגומים, ועוד נזק כללי שנגרם לו נוסף על נזק בעקבות תקלות אחרות במצברים, המפחיתים את חובו עד לסך של כ־3,800 שקלים.
"דא עקא, שטענות קיזוז יש להוכיח", אמרה השופטת, "והנתבע לא עמד בנטל זה, ולוּ בדוחק. הוא לא הביא ראיה לכך שהמצברים היו פגומים, וגם לא הגיש ראיה מטעמו בנוגע לבדיקה שהוא ערך למצברים, בדיקה שלטענתו העלתה כי המצברים פגומים. הנתבע לא הביא ולו בדל של ראיה לכך שהחליף מצברים ללקוחות כלשהם".
משכך פסקה השופטת שעל הנתבע לשלם לסאסטק את סכום התביעה, ועוד 12,000 שקלים הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
השופטת הוסיפה אמירה מעניינת: "לא נעלם מעיניי כי מדובר בשיעור בלתי מבוטל של הוצאות משפט ביחס לסכום התביעה, אך כאשר בתקופה ממושכת ביותר נמנע הנתבע לשלם לתובעת את התמורה החוזית המגיעה לה, או למצער את חלקה, אשר לא היה שנוי במחלוקת, וגרר אותה לניהול הליך משפטי מלא, עליו לשאת בהוצאות הריאליות שנגרמו לתובעת בשל הצורך לנהלו".