לאחרונה נכנס לתוקף תיקון (מס' 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון המאפשר לכל אדם להיערך מראש ליום סגריר שבו לא יהיה עוד כשיר להחליט החלטות.
ייפוי הכוח ניתן לשינוי או לביטול בכל עת, כל עוד המיופה כשיר משפטית. צילום המחשה: שאטרסטוקייפוי הכוח ניתן לשינוי או לביטול בכל עת, כל עוד המיופה כשיר משפטית. צילום המחשה: שאטרסטוק
ייפוי הכוח ניתן לשינוי או לביטול בכל עת, כל עוד המיופה כשיר משפטית. צילום המחשה: שאטרסטוק
(ייפוי הכוח ניתן לשינוי או לביטול בכל עת, כל עוד המיופה כשיר משפטית. צילום המחשה: שאטרסטוק)
זאת באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך, שבאמצעותו הוא ממנה מיופה כוח מיוחד - אדם אחר שיהיה מוסמך לפעול בשמו - במצב שבו תחול אצלו ירידה, חלקית או מלאה, בכושר השיפוט שלו (למשל בעקבות לקות קוגניטיבית או נפשית).
עורכות הדין רחל בן־ארי וחלי דנקנר־כהן (בן־ארי, פיש, סבן ושות') מסבירות שבאמצעות ייפוי כוח זה יכול כיום חבר קיבוץ, ככל אזרח אחר, לקבוע מי יהיה בעתיד מיופה הכוח שלו שיפעל בשמו באותם עניינים שייקבעו בייפוי הכוח.
ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו אם החבר יגיע למצב שבו יחדל להבין בעניינים אלו, ולא יהיה עוד מסוגל לקבל החלטות בקשר אליהם.
מדובר בכלי משפטי חדשני, מתארות עורכות הדין. לפני התיקון לחוק היה ייפוי הכוח מתבטל מאליו כאשר האדם הממנה היה נקלע למצב שבו איבד את יכולת קבלת ההחלטות ואת כשירותו המשפטית לטפל בענייניו. מצב דברים זה חייב מינוי אפוטרופוס.
כעת, כאשר אדם יערוך ייפוי כוח מתמשך, ייכנס ייפוי הכוח לתוקף רק בעת שיתרחש מצב עניינים מעין זה, ובכך יתייתר הצורך במינוי אפוטרופוס.
במסגרת ייפוי הכוח יוכל החבר לתת הנחיות מקדימות למיופה הכוח, ולהסדיר בכך עניינים הנוגעים לתחומי חייו בעתיד:
1. היבטים הנוגעים לניהול חייו האישיים של החבר. דוגמאות: רמת החיים שמבקש החבר לקיים במצב שבו יאבד את כשירותו; האם הוא מעדיף להתגורר בביתו כל ימי חייו ולהסתייע במטפל, או לעבור לדיור מוגן? האם ירצה לתת מתנות לנכדים במועדים מסוימים, כגון בימי הולדת ובחגים?
2. היבטים רפואיים, כמו למשל מי יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות רפואיות; תכנון הטיפול הרפואי; האם ירצה להימנע מטיפולים רפואיים מסוימים.
יש אפשרות לערוך גם מסמך הבעת רצון. בן ארי, צילום: יוליה טוקרביש אפשרות לערוך גם מסמך הבעת רצון. בן ארי, צילום: יוליה טוקרב
יש אפשרות לערוך גם מסמך הבעת רצון. בן ארי, צילום: יוליה טוקרב
(יש אפשרות לערוך גם מסמך הבעת רצון. בן ארי, צילום: יוליה טוקרב)
3. היבטים הנוגעים לרכוש, דוגמת הנחיות לעניין ניהול נכסי מקרקעין, חשבונות בנק, השקעת כספים ועסקים.
החתימה על ייפוי הכוח המתמשך צריכה להיעשות בהתאם להליך הקבוע בחוק ובפניו של עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי. ייפוי הכוח ניתן לשינוי או לביטול בכל עת, כל עוד מיופה הכוח כשיר משפטית.
עניין מעניין נוסף שמדגישות עורכות הדין בן־ארי ודנקנר־כהן הוא יכולת ההשתתפות של חבר בקבלת החלטות מהותיות בקיבוץ, כמו למשל שיוך או זכויות יורשים.
כאשר חבר אינו כשיר לקבל החלטות, נמנעת ממנו האפשרות להיות שותף בהליך קבלת ההחלטות, ובכך נפגעת זכותו של להשפיע על ההחלטות שיתקבלו והנוגעות לכלל החברים וגם לו. באמצעות ייפוי כוח מתמשך ניתן לתת הנחיות לעניין הסמכת מיופה הכוח לקבל החלטות הנוגעות לחיי הקיבוץ, ולאפשר למיופה הכוח להצביע באסיפות הקיבוץ בשם החבר הממנה.
נוסף על כך מאפשר התיקון לחוק לחבר שמונה כאפוטרופוס, לבנו או לקרוב משפחה שלו, לערוך מסמך הבעת רצון. מסמך זה מאפשר לו לקבוע את זהות האפוטרופוס שיתמנה לבנו או לקרובו לאחר לכתו לעולמו של החבר האפוטרופוס, או לאחר שהוא עצמו יאבד את כשירותו.