קיבוץ אפיקים השכיר נכס לשוכרת שבו היא מפעילה עסק של בר ודיסקוטק. מחלוקת בין הצדדים בנוגע לחובת התשלום לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לצורך הסדרת השימוש בנכס המושכר, הוליכה להודעת הקיבוץ בדבר ביטול ההסכם, מאחר שלטענת הקיבוץ חובת התשלום חלה על הנתבעת השוכרת. השוכרת התנגדה לכך.
שמעון (קצ'ה) כהנרשמעון (קצ'ה) כהנר
אפיקים. השוכרת התנגדה לשלם לרמ"י לצורך הסדרת השימוש בנכס של הקיבוץ |
(צילום: ערן יופי כהן)
משכך הגיש הקיבוץ, באמצעות עו"ד דקל מנחמי, תביעה לסילוק יד ופינוי המושכר. מייד לאחריה הודיע הקיבוץ לשוכרת על כוונתו לנתק את החשמל בנכס, וכך עשה לאחר מספר ימים. זו מיהרה לבית המשפט, ביקשה וקיבלה במעמד צד אחד (ללא נוכחות הקיבוץ) צו המורה לקיבוץ לחבר את הנכס לזרם החשמל ולא לנתקו. מספר ימים לאחר מכן זימן אליו השופט רונן פיין, מבית משפט השלום בקצרין, את שני הצדדים לדיון בעניין זה.
השוכרת, באמצעות עו"ד יונתן אדלסון, אמרה שהודעת הקיבוץ על ניתוק המושכר מהחשמל ניתנה מבלי שהיה לה חוב בעד צריכת חשמל. לטענתה נועד מתן הצו לשמור על המצב הקיים, שבו הנכס עדיין מחובר לתשתית החשמל, וכבר מתנהלת תביעת הפינוי שהגיש הקיבוץ. "בהיעדר אספקת חשמל לא ניתן לקיים פעילות, והעסק יקרוס כלכלית", אמרה השוכרת, "דבר שיכול להוביל למצב של חדלות פירעון, עד כדי העמדה בסיכון של רישיונותיהם המקצועיים של חלק מבעלי המניות, הערבים לחברה באופן אישי".
מנגד אמר הקיבוץ כי לפי הסכם השכירות, הוא רשאי - במקרה של ביטול ההסכם - לנתק ולמנוע אספקת חשמל לנכס. אם יינתן צו המונע ממנו לעשות זאת, הוסיף הקיבוץ, תהיה בכך התערבות בהסכם המטיל על השוכרת חיובים שאותם אין היא משלמת וממשיכה להחזיק במושכר. הדבר יחשוף את הקיבוץ לסנקציות מצד רמ"י, יעצור את הליך שיוך דירות ויפגע במתן היתרי בנייה לחברים.
"במהלך קיומו של הליך משפטי", הסביר השופט, "שבמסגרתו הגיש הקיבוץ תביעת פינוי ולאחריה פעל לניתוק החשמל, על הצדדים לשמור על המצב הקיים, אך הקיבוץ פעל לשינוי המצב הקיים תוך כדי עשיית דין עצמי. ניתוק הנכס המושכר מזרם החשמל ישבית את פעילות השוכרת ולמעשה מהווה פינוי שלה בפועל, מבלי לחכות להכרעה בתביעת הפינוי".
לדעת השופט היה המצב שונה אילו טען הקיבוץ, מבלי להגיש תביעת פינוי, שניתק את החשמל לנכס המושכר בהתאם לזכותו הקבועה בהסכם בשל ביטול ההסכם ואי־פינוי הנכס. "אלא שהקיבוץ בחר להגיש תביעה לפינוי", אמר השופט, "ובמקרה כזה אין הוא, כתובע, רשאי לשנות את המצב הקיים כפי שהיה בעת הגשת התביעה, טרם התבררה והוכרעה. אכן, השוכרת טרם הגישה כתב הגנה, וייתכן לכאורה שהיא מנסה לדחות את הקץ ואין בפיה טענות הגנה בעלות משקל כנגד תביעת הפינוי", אך הדבר טרם התברר.
אומנם השופט פסק להשאיר את צו המניעה, אך גם חייב את השוכרת להפקיד פיקדון כספי בסך 15 אלף שקלים ואף הורה לבעלי המניות שלה לחתום על ערבות אישית בלתי מוגבלת בסכומה. ערבויות אלו נועדו לפיצוי הקיבוץ בגין כל נזק שייגרם לו עקב הוצאת הצו הזמני, ככל שתתקבל התביעה שהגיש. הדיון בתביעת הפינוי יתקיים בחודש פברואר.